หนังสือใหม่

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN   9786169402534

Dewey Call #  658.4012 พ112ผ 2566

ผู้แต่ง พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์ 

ชื่อเรื่อง แผนการตลาดเข้าใจง่ายใน 3 นาที = Easy marketing plan for beginners: A step-by-step guide    

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3

พิมพลักษณ์  [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์ เข้าใจง่ายใน 3 นาที, 2566

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

Dewey Call # 927 ค165 2565

ผู้แต่ง กล พินัยนิติศาสตร์ 

ชื่อเรื่อง ครศิลปะ : สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3

พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2565


ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9786164871281 

Dewey Call # 658.872 ณ342ค 2563

ผู้แต่ง ณัฐพล ใยไพโรจน์ 

ชื่อเรื่อง Content marketing ฝังแน่นในอ้อมใจ สร้างยอดขายได้จริง ๆ 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1

พิมพลักษณ์ นนทบุรี  : ไอดีซีฯ, 2563

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

Dewey Call # ป16 2561 

ผู้แต่ง ปภัสวดี วีรกิตติ 

ชื่อเรื่อง องค์กรคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9781612436012 

Dewey Call # 370.1523 B864g 2016

ผู้แต่ง Brock, Annie

ชื่อเรื่อง The growth mindset coach

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1

พิมพลักษณ์ Berkeley : Ulysses Press, 2016

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9789740337362 

Dewey Call # 620.86 จ456ว 2561

ผู้แต่ง จิตรา รู้กิจการพานิช

ชื่อเรื่อง วิศวกรรมความปลอดภัย สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9789740338628 

Dewey Call #  371.33 น179ส 2562

ผู้แต่ง  นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ชื่อเรื่อง  สื่อการสอนสำหรับครูประถม 

ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1

พิมพลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ประเภทวัสดุ  หนังสือ 

ISBN 9789740339229  

Dewey Call # 371.102 ก315ว 2565

ผู้แต่ง กุลิสรา จิตรชญาวณิช

ชื่อเรื่อง วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9789740338741

Dewey Call # 658.802 ส721ก 2562

ผู้แต่ง สิทธิ์ ธีรสรณ์

ชื่อเรื่อง การสื่อสารทางการตลาด 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ประเภทวัสดุ  หนังสือ 

ISBN 9786169374305

Dewey Call # 658.827 จ656ก 2564

ผู้แต่ง จุลเกียรติ สินชัยชูกียรติ

ชื่อเรื่อง กฎ 6 ข้อ การทรานส์ฟอร์มแบรนด์สู่ยุคใหม่ = 6 Rules of brand transformation 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท บารามีซี่ จำกัด, 2564

ประเภทวัสดุ  หนังสือ 

ISBN 9789740339458 

Dewey Call # 657 ว725ร 2564

ผู้แต่ง วิไล วีระปรีย

ชื่อเรื่อง ระบบบัญชี 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 30

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564

ประเภทวัสดุ  หนังสือ

ISBN 9781107620698 

Dewey Call # 428.24076 Cu967O 2014

ผู้แต่ง Cullen, Pauline

ชื่อเรื่อง The official Cambridge guide to IELTS = for academic & general training. Student's book with answers 

ครั้งที่พิมพ์  1st ed.

พิมพลักษณ์ Cambridge : Cambridge University Press, 2014

eBooks

คลิก อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่ภาพหน้าปกหนังสือ

News & Events

สารสนเทศจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน


ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การท่องเที่ยวสมุทรปราการ

OTOP สมุทรปราการ

     ติดต่อ / Contact Us

ห้องสมุสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

55/56 หมู่ 7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่  

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 023373341-3 ต่อ 106

อีเมล: library.svit@svit.ac.th

SVIT Library  

55/56 Moo7 Soi Samitr, Namgdang-Bangphli

Bangphliyai, Bangphli, Samut Prakan 10540      

Tel. 023373341-3  Ext. 106

E-mail: library.svit@svit.ac.th