Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันพฤหัสบดีที่ 30-31 พฤษาภาคม พ.ศ. 2562 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/2 เข้าร่วมกิจกรรม "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2562 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เวลา 12.30-16.00 น.

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายทุกห้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สั่งสอน

ปฏิทิน

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

แผนที่

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์