บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา


นายพงษ์เพชร มีบุญ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา


แสดงความยินดีกับ นายรัฐพงศ์ มีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ

สโมสรบ้านค่าย ยูไนเต็ด