TYÖRYHMÄT

Työryhmissä työstetään taiteellisesti luentojen aiheita ja kehitetään omaa opetusta mm. perehtymällä lukiovaiheen vihko- ja portfoliotyöskentelyyn. Taidekursseja on mm. visuaalista ajattelua tutkiva kuvataidekurssi sekä ja musiikki-eurytmiatyöpaja. Uusille aineopettajille tarjoutuu erinomainen tilaisuus perehtyä Thomas Meyerin työryhmässä kysymykseen, mitä on antroposofia steinerpedagogiikan taustafilosofiana.

Huom! Suurimpaan osaan kesäpäivien työryhmistä voi osallistua vapaasti riippumatta siitä, mihin luentosarjaan on ilmoittautunut. Ilmoittaudu etukäteen työryhmään ja varmista, että se toteutuu!

PÄIVÄSSÄ ON KAKSI TYÖRYHMÄBLOKKIA

PÄIVÄN (blokki 3) TYÖRYHMÄT

Pedagoginen työskentely, varhaiskasvatus

Järjestää: Steinerkasvatuksen liitto

Iiris Taimen ja Lotta Wittenberg johdattelevat steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin sisältöihin, työpajaan osallistuvien toiveet huomioiden. Kysymyksiä ja toiveita voi lähettää ennakkoon osoitteeseen: johtaja@taivonkaari.fi

Työryhmä on tarjolla myös blokissa 5.

Pedagoginen työskentely, perusopetus

Järjestää: Steinerkasvatuksen liitto

Spiritual activity in tunes and movement – suomi, svenska, English

Järjestää: Steinerforum

A workshop with eurythmy, song and making music together with the help of rhythm, harmony, and melody.Breathing out with an artistic approach to the content of the lecture. Working with imaginative forces with an openness to novelty experiences.You will be able to make music together with others using instruments and your own voice, working with the basic impulses in the eurythmy movements and hopefully enjoying creating art with others.

Frihet i toner och rörelse

Workshop med eurytmi och musik. Vi musicerar tillsammans med element av rytm, harmoni och melodi. Workshoppen är en utandning med konstnärlig bearbetning av föredragets tema. Vi utforskar imaginativa krafter och med öppet sinne för att erfara något överraskande och nytt. Du får möjlighet att musicera med enkla instrument och din egen röst. Vi arbetar med de grundläggande impulserna i de eurytmiska rörelserna och hoppas du trivs med att skapa konst tillsammans med andra.

Jostein Aarbakke

Eurytmidiplom från Eurythmieschule Hamburg 1987, Undervisat eurytmi vid fyra olika Steinerskolor, senaste 24 åren vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Har varit docent på Eurytmiskolen i Moss, Norge, Laulu ja Eurytmiavuosi, Helsingfors, den Finsk-Estniska Eurytmiutbildningen och nu aktiv vid Eurytmiskolan vid Snellmanhögskolan.

Några av scenproduktionerna som jag deltagit i: Eurytmiteateret Hans og Grete 1994 – 1995 (över 60 föreställningar för barn i Norge och Finland), gästartist i Järna Eurytmiensembles turné med produktionen Antigone med föreställningar i Milano, Goetheanum, Köbenhavn och Ytterjärna Kulturhus 2003. Kaikkien nimi on MINÄ, en eurytmiföreställning för ungdomar 2004, medlem i scengruppen Aurikoryhmä från 2010 där jag har fått vara med om en rad produktioner, bl.a. produktionen Nils.Aslak Valkeapää; Kun maa kumisee. Nu aktuell med barneföreställningen Kepne ja Valokivi.

Ann-Charlotte Aminoff

ACA är klasslärare i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, hon har gått Waldorfmusiklärarutbildningen i Stockholm och Orff-pedagogisk musiklärarutbildning. Hon har deltagit i Steinerhøyskolen i Oslos magisterprogram och har ett intresse för pedagogik och filosofi. Hon älskar att musicera och dansa med unga och gamla, gärna i stora grupper där alla kan/får vara med. ACA is a class teacher at the Helsinki Steinerschool. She did Waldorf Music Teacher training in Stockholm and Orff courses in Finland. She has been in the Rudolf Steiner University College Master Program and has an interest in education and philosophy. She loves to sing, play and dance with different groups where everyone is encouraged to participate.

A visual journey to the outlines of drawing – Piirtämisen rajoilla – suomi, English

Järjestää: Steinerforum

The aim of this hands-on workshop is to introduce and explore the possibilities and limitations of drawing as a practice and method of thinking, (self-)reflection/exploration and observation - mainly in the educational contexts. Trough introductive presentation and practical examples the outlines of this applied visual and artistic method are drawn. The interdisciplinary theoretical background lies in the artistic research and visual (auto)ethnography and will be introduced shortly. Practical advice and methods as well as wide variety of references for visual journaling will be shared. Although pen and paper is the cleverest interface ever, there is also a possibility to test reMarkable - the only digital device that truly feels like paper and which has no distractions whatsoever (such as social media, e-mail, notifications etc.).

 • Nor theoretical neither artistic (drawing) skills needed. All the needed materials provided.
 • Languages used by the workshop leader Marika Tervahartiala are Finnish and English, Swedish understood quite fluently.


Hands-on työpajassa tutustutaan ja kokeillaan piirtämisen mahdollisuuksia ja rajoja ajattelun, (itse)reflection ja havainnoinnin menetelmänä – lähinnä kasvatuksellisessa kontekstissa. Aihetta esittelevän alustuksen ja käytännöllisten esimerkkien kautta luodaan kokonaiskuva tästä visuaalisesta ja taiteellisesta menetelmästä. Tieteiden välinen, taiteellisen tutkimuksen ja (auto)etnografian välimaastoon sijoittuva teoreettinen tausta esitellään lyhyesti. Työpajassa jaetaan käytännöllisiä ohjeita ja kokeillaan menetelmiä; saatavissa aiheeseen liittyviä lähteitä ja kirjallisuutta. Paperi ja kynä ovat ylivertainen käyttöliittymä, mutta työpajassa voi myös tutustua ja testata reMarkable-nimistä elektronista paperia. Tässä digitaalisessa laitteessa ei ole muiden sähköisten piirtoalustojen häiriötekijöitä, kuten sosiaalista mediaa, sähköpostia, merkkiääniä jne., mikä mahdollistaa keskittymisen itse piirtämiseen.

 • Teoreettista tai taiteellista osaamista ei vaadita. Työpajaan sisältyvät kaikki tarvittavat materiaalit.
 • Työpajan vetäjän kielinä suomi ja englanti, auttava puhuttu ruotsi/suhteellisen sujuva toisen kotimaisen ymmärtäminen.

Marika Tervahartiala, TaM, synt. 1976

Kuvataideopettaja, taidekasvatuksen tutkija, piirtäjä-kuvittaja. Taidekasvatuksen tohtoriopiskelija, Aalto-yliopiston Taiteen laitos

Helsingin Rudolf Steiner-koulun kuvataideopettajan tehtävän ohella opiskelijana Taideyliopiston kaksivuotisessa soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutusohjelmassa (40 ECTS) ja kansainvälisessä Crossfields Institute:n Postgraduate Certificate Philosophy and Practice of Integrative Education –ohjelmassa (20 ECTS). Kuvataiteellista työskentelyä ja kuvituksia.

Työskennellyt useissa kuvataidekasvatuksen opetustehtävissä Aalto-yliopiston Taiteen laitoksella (myös kansainvälisiä opintojaksoja). Lisäksi museopedagogian/yleisötyön eri tehtävissä kymmenen vuoden ajan Nykytaiteen museo Kiasmassa (yhteistyötä mm. Helsingin Juhlaviikkojen kanssa) ja Nuorisotutkimusseurassa visuaalista etnografiaa hyödyntävänä kenttätutkijana. Kuvataidekasvatuksen muita moninaisia työtehtäviä sekä koulumaailmassa että vapaan sivistystyön puolella. Kehittää piirtämiseen perustuvaa soveltavan ja osallistavan taiteen menetelmää erityisesti kolmannelle sektorille.

Eurytmia ja NVC yhteyttä luomassa – Att skapa kontakt med eurytmi och NVC – Creating connection by Eurythmy and NVC

Järjestää: Suomen Antroposofinen liitto

Kutsumme teidät kokemaan ja tutkimaan kanssamme eurytmian ja vuorovaikutusharjoitteiden keinoin vapauden radikaalisuutta ja sen vastavoimien ilmennystä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

 • Vi inbjuder er att uppleva med oss frihetens drastighet och dess motståndarens förekommande med konst av eurytmi och med övningar av växelverkan.
 • We invite you to experience with us the radicalness of freedom and the manifestations of its counterforces by means of eurythmy and interaction exercises.

Työpajaan voi osallistua suomeksi. Du kan delta i workshop på svenska. You can take part in workshop in English.


Tavoitteena on etsien tunnustella vapauden kunnioittamista sekä keskinäisriippuvuuden ja erillisyyden suhdetta toisen ihmisen kohtaamisessa ja omassa sisäisyydessä. Miten rakennetaan yhteys toiseen ihmiseen ja omaan sisäisyyteen? Kuinka sosiaalinen vuorovaikutus muodostaa perustan itsetuntemukselle? Vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen ilmiöitä voidaan kokea ja tutkia myös eurytmiaharjoitusten kautta. Kun ryhmä etsii yhteistä liikettä, nousevat esiin samat kysymykset. Kuinka löydämme yhteisen virran ja sanattoman yhteyden toisiimme? Mitä opin itsestäni, kun havainnoin liikkumistani ryhmässä? Missä on vapaus, kun liityn yhteiseen virtaan ja yhteiseen päämäärään?

Janitta Koskinen

terapeutti ja eurytmisti. Hän on toiminut eurytmian opettajana mm. steinerkouluissa ja opiskelee parhaillaan eurytmiaterapeutiksi.

Kimmo Sarekoski

lakimies ja sovittelija. Hän on toiminut erilaisissa sovittelutehtävissä noin 25 vuoden ajan, viime vuosina syventyen NVC:n (Nonviolent Communication) mahdollisuuksiin.

Spiritual Development in Connection with Community Building – English

Järjestää: Suomen Antroposofinen liitto

Here and Now!

An invitation to spiritual community building through the New Christ Event of the 21st Century – In 1923, Rudolf Steiner gave important indications about the future potential and necessity for building real human communities, a process which he called the Reversed Cultus. At its center lies the mystery of how we awaken in and through the spiritual being of the Other. What does it take to really wake up here and now, to the fact that we are encountering a Spiritual Being, and also receiving an invitation to meet the Spiritual Self of all humanity, when we meet another person? In our workshops, we will demonstrate this new activity. We start with the best forces of our modern experience: clear perception and strict thinking. Through self-knowledge and devotion awakening as we try to meet one another, we learn how to make an offering of a part of our dead thinking and our frozen perception, along with our ego forces. Through elevating and transforming these elements, we discover new light and life, but also a great wound that flows through the center of all humanity. But in this wound that pulses in every social encounter, we can also discover a new thinking and the warmth of spiritualized blood that can circulate in this encounter. Here and now, the Spirit of all humanity, can enter into the center of this wound in order to provide real spiritual healing. This is a festive celebration, a gospel of the physical world, and an offering to the spiritual world. This can be the first step in the healing of the wounds of humanity, and the beginning of real spiritual community. It is now a living reality, inspired by the spirit of Anthroposophy in our times. We invite you to join us in humbly beginning to practice this new art.

Scott E. Hicks

Anthroposophical researcher, philosopher, teacher and author of The Resurrection of Thinking: Steiner's Anthroposophy and Postmodernism (2018) from the US

Johannes Lauterbach

Anthroposophist, Social Activist and Architect from Tuebingen, Germany.

Both are faculty members in the Global Event College

ILTAPÄIVÄN (blokki 5) TYÖRYHMÄT

Työryhmien tiedot tässä, mikäli niitä ei ole tarjolla jo päivällä!

Tarinankerronta taiteena ja työvälineenä - suomi

Järjestää: Suomen Antroposofinen liitto

Tässä työpajassa tutkimme tarinoiden kollektiivista luomista työkaluna ja taiteena. Harjoittelemme tarinankerronnan soveltamista valitsemaamme aihealueeseen niin ryhmäprosesseissa yleisesti, opetuksellisena metodina, kuin myös tutkimusvälineenä. Kollektiiviset tarinankerrontaharjoitukset kehittävät taiteellista ja tarinallista ajattelua, sekä improvisaation kautta lisää itsetuntemusta, itseilmaisua, vuorovaikutustaitoja, sekä kaikista tärkeintä ominaisuutta ihmiskohtaamisessa: Kuuntelua.

Vili Korkkula

tarinankerronnan, runouden, draaman ja musiikin parissa työskentelevä taiteilija. Hän opettaa, esiintyy, luo ja järjestää tapahtumia. Hänellä on vuosien kokemus tarinankerronnasta taiteena ja ihmisen kaikkia olemuspuolia harjoittavana kehitystienä.

Ilkka Hautala

Puhe- & draamataiteen opettaja ja draamakasvattaja. Hän työskentelee taiteen parissa vapaalla kentällä esiintyvän taiteen parissa, sekä opetustöissä. Tarinankerronta on hänen intohimonsa ja tämän kulttuurin levittäminen vahva kiinnostuksen kohde.


Mitä on antroposofia? What is spiritual science? – English

Järjestää: Steinerforum

Mitä on antroposofia? Uusille aineopettajille tarkoitetussa perehdyttämisseminaarissa tutustutaan Thomas Meyerin johdolla kysymykseen, mitä tarkoittaa antroposofia steinerpedagogiikan taustafilosofiana. Keskusteluryhmässä käsitellään antroposofian keskeisiä kysymyksiä.

What is spiritual science? For the new subject teachers there is the opportunity of getting acquainted with Antroposophy in the group that is led by Thomas Meyer: “Introduction group into Anthroposophy: What is Anthroposophy or spiritual science."

Lukion vihko- ja portfoliotyöskentely – High School Main Lesson Book and Portfolio Work – suomi, svenska, English

Järjestää: Steinerforum

Työpajassa aineenopettajat pyrkivät kehittämään omaa opetustaan esimerkiksi alla olevien kysymysten pohjalta. Työskentelyn tavoitteena on saada konkreettisia keinoja steinerpedagogiseen opetukseen yläkoulussa ja lukiossa. Työpajassa kukin opettaja työstää yhtä tai useampaa omaa kurssiaan yhdessä muiden steinerkoulun opettajien kanssa. Työpajassa on myös mahdollisuus ainerajat ylittävien kurssien suunnittelemiseen.

 • Kuinka voisin soveltaa vihkotyötä uudella tavalla lukio-opetuksessa?
 • Kuinka voisin käyttää portfoliomenetelmiä lukio-opetuksessa?
 • Miten toteutan opetukseni siten, että se tukee oppilaan vapautta?
 • Mitä taiteellisia menetelmiä voisin käyttää opetuksessani?
 • Kuinka lisään rytmisyyttä opetukseeni?
 • Kuinka suunnittelen opetukseni siten, että se tukee oppilaan oppimista ja kehitystä tasapainoisesti?
 • Miten kehitän omaa vapauttani työssäni?

High School Main Lesson Book and Portfolio Work

In the workshop, subject teachers gather together to develop their own teaching, based on the questions below. The aim is to get tools for teaching in upper secondary Waldorf school and Waldorf high school. In the workshop, each teacher will work on one or more of their own courses developing them together with other teachers. This is also an opportunity to plan cross-curricular courses.

 • How do I apply the Main Lesson book in a new way in high school?
 • How can I use portfolio methods in high school?
 • How do I support the student's freedom in my teaching?
 • What artistic methods could I use in my teaching?
 • How do I include rhythmic elements to my teaching?
 • How do I plan my teaching so that it supports the student's learning and development in a balanced way?
 • How do I cultivate my own freedom in my work?

Kaj Koskimies

toimii fysiikan ja kemian opettajana Espoon steinerkoulussa ja Helsingin Rudolf Steiner skolanissa. Toiminut aiemmin aineenopettajana Elias-koulussa ja Vantaan seudun steinerkoulussa. Oli mukana steinerkoulujen kansainvälisessä ACTS-projektissa.

Maria Virkkilä

toimii historian ja yhteiskuntaopin opettajana, sekä opinto-ohjaajana ja apulaisrehtorina Espoon steinerkoulussa. Hän on ollut mukana steinerkoulujen yhteisessä kansainvälisessä ACTS-projektissa.