Kielenopetus steinerkasvatuksessa

Tällä sivustolla esitellään steinerkoulujen kielten tutorhankkeiden tuotoksia.
Materiaali on koottu OPH:n rahoittaman hankkeen tuella.

Miten saada oppilaat osallistumaan kielten oppimiseen?

 • Lapset oppivat leikin kautta.

 • Oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon tiedostamatta.

 • Sitouta oppijat leikkiin, niin saat heidät automaattisesti mukaan oppimiseen.

Miten rohkaista oppilaita käyttämään vierasta kieltä?

 • Jos oppijat tarvitsevat kieltä pelatessaan peliä, he käyttävät mielellään - ja tiedostamattaan - vierastakin kieltä. Lapset ja nuoret keskittyvät peliin eivätkä siihen, sanovatko he sanat oikein.

 • Oppijat eivät edes mieti, mitä sanat oikeasti tarkoittavat, he vain tietävät, että jos he sanovat tietyn asian tietyllä tavalla, se saa aikaan haluamansa vaikutuksen.

 • Älä koskaan pyydä oppijoita tuottamaan jotain, mitä et ole jo harjoituttanut ensin ryhmässä.

Miten antaa ääni oppilaille vieraalla kielellä?

 • Aluksi oppijoiden ääni on sinun äänesi.

 • Oppijat jäljittelevät ääntämistäsi, intonaatiotasi ja ilmaisuasi hämmästyttävän tarkasti! (Siksi äidinkielisiä puhujia on paljon parempi olla alakoulussa kuin keski- tai yläkoulussa).

 • Alakoulussa TEHDÄÄN eikä PÄHKÄILLÄ, joten anna oppijoille jotain tekemistä, niin he saavat äänensä kuuluviin.

 • Oppijan ääni on olemassa, jotta se saa aikaan jonkinlaisen toiminnan tai reaktion. Kyse ei ole vielä "itsensä ilmaisemista", kuten siitä tulee sitten enemmän yläasteella ja lukiossa.

Miten oppia erilaisia taitoja kielenoppimisen kautta?

 • Suurin lahja - osaaminen - jonka voi oppia kieltenopiskelun kautta alakoulussa, on epäselvyyden sietäminen: että voi jatkaa eteenpäin, vaikka ei ymmärtäisikään kaikkea.

 • Ymmärtää sanottavan ydin eikä murehtia siitä, että ei ymmärrä, mitä jokainen sanaa tarkoittaa.

 • Oppia kokeilemalla asioita, niin ettei tarvitse olla niin huolissaan siitä, menikö nyt "oikein vai väärin".

Ylläolevat ovat lainauksia Ulrike Sieversin ja Alex Spencerin luentoaineistosta.