G-Suite for Education REgister


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยกลุ่ม ICT
ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครใช้งาน G-Suite for Education เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google
ที่เกี่ยวข้องได้ฟรีโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนสมัครใช้งานผ่าน Link : คลิกที่นี่

  2. รอการอนุมัติ เมื่อรับการอนุมัติแล้วสามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้ในตารางด้านล่าง หรือตรวจสอบจาก
    Inbox ของ Email สำรองที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน

  3. ลงชื่อเข้าใช้งานได้ที่ https://accounts.google.com

ตรวจสอบรายชื่อ Account ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

หากพบปัญหาในการสมัคร/ลงชื่อเข้าใช้งาน ติดต่อกลุ่ม ICT ได้ที่ ict@ssps4.go.th

SSPS4 G-SUIT ACCOUNT