“เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ 

              ยิ่งก้าวไปได้ไกลเพียงใดยิ่งดี 

              เราต้องไม่ถอยหลังเลย เป็นอันขาด 

              แม้แต่หยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้ 

               เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลัง”


                                ...พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…


"คนเก่งคอม"

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71  ประจำปี 2566

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงและระดับกลาง ม.4-ม.6 

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-6  

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-6  

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-6  

การแข่งขันการสร้าง Webpage , Web Applications ม.1-ม.3 และ ม.4-6

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) และการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic และ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6    

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  

ปฎิทินกิจกรรม

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-6