ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สารจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เรียน พี่น้องทุกท่าน

เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และลดการหงุดหงิดจากการท้วงให้แก้ไข .. ฝ่ายอำนวยการ ผอ แจ้งว่า บันทึกข้อความ พึงระวัง

1. ใช้ เลข ไทยทั้งหมด ( เลขตัวเงิน ก็ เลขไทย ) ยกเว้น เอกสาร การเงิน ( ใช้เลขอารบิก ) ทุกที่ ทุกตำแหน่ง

2. การเขียน วันที่ ... ต้องเป็น ดังนี้ ..เช่น วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ต้องมี วัน.. และ คำว่า พ.ศ. ด้วย )

จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบและ ปฎิบัติ

มิเช่นนั้น จะถูกตามไป แก้ไข นะจ้ะ ๆ

ปฏิทินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตัวอย่างไฟล์บันทึก / หนังสือ ต่างๆ


ลิ้งค์เข้าสู่กลุ่มงานต่างๆของกลุ่มสาระฯ


ตัวอย่างไฟล์ออกข้อสอบ (ปรับปรุง 5 ก.พ. 2562)