tầm nhìn

SPC chuyển tải công nghệ cao thành giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Chúng nỗ lực xây dựng thương hiệu ERP mạnh tại Việt Nam và đưa thương hiệu Việt về phần mềm quản trị doanh nghiệp vươn ra toàn cầu, cạnh tranh trên thế giới.

SỨ mệnh

  • Góp phần vào thành công của khách hàng
  • Tạo môi trường phát triển cho các thành viên
  • Chia sẻ cơ hội cùng đối tác
  • •Đóng góp cho cộng đồng