Liên hệ

Bộ phận thương mại

Tel: +84 0287 037 6896- Ext: 180

Bộ phận tư vấn- triển khai

Tel: +84 0287 037 6896- Ext: 184

Bộ phận hỗ trợ kĩ thuật

Tel: +84 0287 037 6896- Ext: 183

Email: support@spc-technology.com

Địa chỉ liên hệ: Phòng 0206, Tầng 02, Lô A, Tòa nhà Lexington

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh