Visie

SBS Kinderkoppen: De Gezonde en Zorgzame School voor Je Kind.

Gezondheid

- Fysieke gezondheid: Focus op gezonde voeding en voldoende beweging.

- Mentale gezondheid: Bevorderen van positieve mindset en emotioneel welzijn.

- Gezonde levensstijl: Bewustzijn creëren zowel in als buiten de schoolomgeving.

Zorgzaamheid

- Veilige omgeving: Elke leerling voelt zich gezien en gewaardeerd.

- Inclusieve sfeer: Respect, empathie en samenwerking staan centraal.

- Sociale Vaardigheden: Kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan.

Totaalontwikkeling

- Cognitieve vaardigheden: Stimuleren van nieuwsgierigheid en intellectuele groei.

- Creatieve expressie: Ruimte voor kunst, muziek, en andere creatieve activiteiten.

- Lichamelijke Ontwikkeling: Fysieke activiteiten en sport.

- Emotionele Intelligentie: Ondersteunen van emotioneel welzijn en sociale relaties.

Samenwerking met Ouders en Gemeenschap

-Ouderbetrokkenheid: Actieve betrokkenheid van ouders in het leerproces.

- Lokale Samenwerking: Samenwerken met lokale organisaties voor diverse ervaringen.

Innovatief Onderwijs

- Moderne Leermiddelen: Gebruik van technologie om leren te versterken.

- Toekomstgericht: Voorbereiden op de toekomst met relevante methodieken.

Respect voor Diversiteit

- Inclusiviteit: Waarderen van verschillen en respect voor alle achtergronden.

- Welkomstomgeving: Iedereen voelt zich welkom en geaccepteerd

Ons Doel

Bij SBS Kinderkoppen streven we ernaar om kinderen klaar te stomen voor de toekomst als gezonde, zorgzame, en veelzijdige individuen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.


SBS Kinderkoppen: De gezonde zorgzame school voor je kind.