Visie

OASE: Onderwijs met Aandacht voor de Sterktes van Elk

TALENT

Elk kind is uniek en heeft talenten die belangrijk zijn voor de toekomst. Een talent wordt spontaan gebruikt bij het uitvoeren van activiteiten waar men blij van wordt, die energie geven en waarvoor de motivatie hoog ligt. We leren onze leerlingen bewust te worden van hun talenten en helpen hen om ze te ontwikkelen. 

OP MAAT

We streven naar onderwijs op maat van elke leerling, rekening houdend met hun beginsituatie en specifieke noden. Leerkrachten zetten in op differentiatie zodat elk kind op eigen niveau en tempo tot leren kan komen. Op deze manier krijgen onze leerlingen succeservaringen, wat belangrijk is voor hun zelfvertrouwen. We streven naar maximale ontplooiingskansen van elke leerling en bereiden hen voor op een actieve deelname aan de maatschappij. 

WELBEVINDEN

Ieder kind mag zichzelf zijn. Welbevinden is de basis om te kunnen groeien en tot leren te komen. Tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling maken we tijd om  gevoelens te leren benoemen en er op een positieve manier mee om te gaan, zowel bij jezelf als in contact met anderen. Daarnaast gaan we ook in gesprek met onze leerlingen en verduidelijken sociale interacties. 

STRUCTUUR

Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijke fundamenten om basisrust en een veilige leeromgeving te creëren. We werken met een duidelijke dag- en weekplanning. We kozen voor een rustige, eenvoudige klasinrichting waar kinderen minder afleiding hebben en beter tot leren komen. Dankzij onze gestructureerde speelplaatswerking kunnen we een waaier aan ontspanningsmogelijkheden bieden. 

SAMEN

Samen bereiken we meer. Transparant samenwerken in teamverband, met ouders en met externen binnen een open en warme sfeer vinden we belangrijk in het leer- en groeiproces van elk kind.