ประกาศโรงเรียนวัดทรงธรรม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ผู้ปฏิบัติงานให้โรงเรียน  ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศผลการคัดเลือกยามรักษาการณ์ ครั้งที่ 4.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

การย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ "จับคู่ครูคืนถิ่น" TMS

การย้ายสับเปลี่ยน จับคู่ครูคืนถิ่น (TMS).pdf

การออกใบประกอบวิชาชีพครู

การออกใบประกอบวิชาชีพครู.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบคำร้องขอย้าย

สาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู-final.pdf
หลักเกณฑ์การย้าย ตำแหน่งครู.pdf