Söderbyfriskola PRAO

På denna sida kommer ni att hitta all information som behövs inför PRAO på Söderbyfriskola. Här finner ni även blanketter som ni ska fylla i inför PRAO och uppgifter som eleverna ska lösa under PRAO:n. För arbetsplatsen finns under info till arbetsgivaren tre blanketter som ska fyllas i. De två första innan PRAOn och omdömet efter PRAOn.

Praktikperiod v.16

Kontaktperson på skolan: Sandra och Jonas (mentorer)

Telefon: 08- 534 740 30

E-post: sandra.edman@soderbyfriskola.se jonas.green@soderbyfriskola.se goran.stromberg@soderbyfriskola.se