Svenska Skolan i Fuengirola

"Lust att lära - möjlighet att lyckas"

Välkommen till Svenska Skolan på Costa del Sol (Fuengirola), en skola med elever från förskolan till gymnasiets avgångsklass!

Hem

Aktuellt

2018-11-14: Föreningsstämma. Imorgon torsdag den 15/11 har skolföreningen "Asociacion Sueca de Ensñanza en la Costa del Sol" höststämma. Alla medlemmar i skolföreningen är välkomna. Första kallelsen 18:30, och andra kallelsen 19:00.

2018-11-02: Informationsmöten i Sverige. Under hösten kommer vi till Sverige för informationsmöten, dit elever och föräldrar som är intresserade av att veta mer om studier på Svenska skolan i Fuengirola är välkomna!

Göteborg: Måndag 19 november kl. 18:30 i IHGR:s aula på Molinsgata 6

Stockholm: Tisdag 20 november kl. 18:00 i Vasa Reals aula (Karlbergsvägen 15)

VI kommer också till Gymnasiemässan i Stockholm på Stockholmsmässan den 22-24 ​​november.

Kom och träffa oss i vår monter och få svar på alla dina frågor om Svenska skolan i Fuengirola och hur det är att studera utomlands.

2018-10-31. Trygghetsgruppen hälsar alla välkomna till ett läskigt Halloween.

2018-10-29. Ny meny: Här kan du se den nya menyn för skolmatsalen för de närmsta fyra veckorna. Nu har vi på matrådets förslag infört en vegetarisk dag i veckan. Klicka här för menyn.

2018-10-26: Area de la Juventud: Våra ungdomar på gymnasiet var på besök i "el area de la juventud" och träffade ansvarig för ungdom och fritidsverksamhet Pedro Vega som informerade om de aktiviteter som kommunen arrangerar för kommunen. Alla våra elever får åtnjuta de aktiviteter som kommunen arrangerar oavsett om de är inskrivna i kommunen eller inte. Ett stort tack till Pedro som varje år avsätter tid till våra elever. För mer information se www.fuengirola.org/juventud.

2019-10-26: Matrådet: "Enligt förslag och beslut i Matrådet kommer vår fina skolrestaurang från den 1/11 att ha vegetariska dagar då alla äter vegetarisk mat. Vi tänker på miljön och hälsan."

2019-10-16 Amatörteater: På torsdag den 18 oktober får vi besök av en finsk amatörteatergrupp som framför teaterstycket "Don Quijote de Waasa". Teaterstycket framförs på spanska. Alla är välkomna. Fritt inträde. Start klockan 19:00. För mer info klicka här.

2019-09-25 Föräldramöte Gymnasiet: På onsdag den 26 september är det föräldramöte för gymnasiet. Mötet kommer att filmas och streamas så att föräldrarna till våra gäststudenter också kan ta del av informationen. Tid: 18:30. Plats: Skolans aula.

2018-09-07 Kompletterande undervisning i svenska: Ett mycket uppskattat inslag på Svenska skolan är vår så kallade ”hemspråksundervisning” för alla svenska barn och ungdomar mellan 6 och 20 år som går i spanska eller internationella skolor. Den kompletterande undervisningen i svenska förbereder även för Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för de elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Klicka på Kompletterande undervisning i svenska för mer information.

2018-09-07 Kvällskurser i spanska och svenska: Nu kör vi igång vår vuxenutbildning i spanska och svenska. Vi följer det GERS - Gemensam Europeisk Referensram för Språk, ett ramverk för bedömning av språkkunskaper framtaget av Europarådet. Läs mer om kurserna genom att klicka på Kurser i Spanska eller Clases de Sueco.

2018-09-05 Informationsmöte om Schoolsoft: Vi har bytt administrativt system för elevregistrering och dokumentation. Därför erbjuder vi ett informationsmöte för alla vårdnadshavare måndagen den 10 september klockan 17:00 i skolan. Vi presenterar systemet och visar hur man loggar in samt säkerställer att alla får ett användarkonto. Observera att SchoolSoft kommer att bli vår primära informationskanal till vårdnadshavare, så det är viktigt att alla kommer igång och kan använda systemet.

2018-09-05 Rättelse. Gymnasiets utflykt till el Chorro var från början planerad till den 20/9. Datumet har ändrats till den 19/9.

2018-09-03 Extra information till nya vårdnadshavare: Till alla er vårdnadshavare som är nya på skolan vill skolföreningens styrelse och skolledningen bjuda in till ett informationsmöte speciellt riktat till er. Var vänliga och se bifogat brev.

2018-09-03 Sista dagen att anmäla sig till Högskoleprovet: Precis som tidigare år kan du göra högskoleprovet på vår skola. Men du måste registrera dig på Universitets och högskolerådets hemsida: https://www.hogskoleprov.nu/. Sista anmälningsdag är idag 3 september. Provdagen är 21 oktober 2018. Vid anmälan uppger du att du vill göra provet utomlands och på Svenska Skolan i Fuengirola.

2018-09-01 Öppet hus: Vi har haft öppet hus dag idag. Det var en välbesökt tillställning med många nya och gamla ansikten. Nu är vi redo för skolstart på måndag.

2018-08-31 Välkomstmapp Skolstart: Välkomna till skolstarten för skolåret 2018/2019. Här har vi sammanställt en liten välkomstmapp med information som du kan behöva inför det nya läsåret. Du kan få en papperskopia på expeditionen, men vi har av miljöskäl valt att inte printa allt material till var och en.

2018-08-28 Elever på kompletterande svenska: I år har vi erbjudit eleverna som läser kompletterande svenska på lördagarna att delta i den ordinarie skolundervisningen under första skolvecka, då de spanska skolorna ännu inte har börjat sin verksamhet då. Vi hoppas att både elever och föräldrar passar på att knyta kontakt med varandra under denna veckan.

2018-08-28 Öppet Hus: På lördag den 1 september har vi öppet hus på skolan från kl. 11:00 - 15:00. Såväl nya som gamla elever och vårdnadshavare är välkomna att besöka oss. Passa på att kolla upp ditt klassrum, gör dig bekant med dina lärare och övrig personal. Är du ny på skolan är det ett perfekt tillfälle att mjukstarta lite och knyta kontakter med andra. Vi bjuder på fika i matsalen.

2018-08-27 Högskoleprovet: Precis som tidigare år kan du göra högskoleprovet på vår skola. Men du måste registrera dig på Universitets och högskolerådets hemsida: https://www.hogskoleprov.nu/. Sista anmälningsdag är 3 september. Provdagen är 21 oktober 2018. Vid anmälan uppger du att du vill göra provet utomlands och på Svenska Skolan i Fuengirola.

2018-06-29 Lediga tjänster: Vi har två vakanta tjänster inför Höstterminen 2018:

2018-06-26 Likabehandlingsplan: Vid styrelsemötet den 21 juni antogs det reviderade dokumentet "Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling vid Svenska Skolan i Fuengirola" - Likabehandlingsplan 2018-2019.

2018-06-26 Skolans interna regelverk (ROF): Vid styrelsemötet den 21 juni antogs det reviderade dokumentet "Internt Regelverk för Svenska Skolan på Costa del Sol - Rev B" som gäller för läsåret 2018/2019.

2018-06-21: Skolstart läsåret 2018/2019: Höstterminen startar måndagen den 3 september klockan 9:00 för förskolan och grundskolan och klockan 10:00 för gymnasiet. Lördagen den 1 september har vi öppet hus för såväl nya som gamla elever och deras familjer, mellan 11:00 - 15:00.

2018-06-21 Skolan under sommaren. Det finns administrativ personal på skolan fram till klockan 14:00 från den 21 juni till och med den 20 juli. Därefter är det lättast att nå oss via e-post.

äldre inlägg