Introduktion till digitala system för elever

Siten är i första hand framtagen för elever på gymnasiet eller vuxenutbildningen, men kan användas av alla elever för de system som är gemensamma även för elever på Lunds kommunala grundskolans

Här finns filmer och manualer till Lunds skolors digitala system.

Börja med filmerna på den här startsidan för att komma igång. Sedan kan du gå vidare, efter hand, för att lära dig mer om respektive system.

På denna sida finns material för att:

 • starta upp din nya dator eller Chromebook samt installera Officeprogram (Word, Excel, Powerpoint med flera)

 • logga in till våra olika digitala skolsystem

 • hitta till Skolportalen och dess innehåll

 • ladda ned Google Chrome och logga in med ditt G suite-konto

 • hitta information om gymnasiets och vuxenutbildningens huvudsakliga digitala system som heter Vklass

Hur ska jag starta upp och börja jobba med min nya Chromebook Dell3100

I denna film går vi igenom:

•funktioner på din nya Chromebook

•logga in på CB första gången eller om du ska öppna förinstallerade appar – exempelvis i samband med digitala prov

var du hittar olika inställningar och utloggningsknappen

Alternativ 1 - en film som visar på:

Konfiguration och uppstart för ny PC DELL3190 (2in1)

I denna film går vi igenom:

•uppstart av datorn exempelvis inställningar för DELL3190

•skapa användarnamn och lösenord för dator

•Windowskonfigurering samt att ansluta till nätverk

Alternativ 2: en site som visar på:

Konfiguration och uppstart för ny PC DELL LATITUDE 3190

Denna site tar dig igenom samma steg som filmen ovan, men istället för att kanske pausa i filmen så bestämmer du själv takten i stegen du tar via siten.

Guide to start up your computer DELL LATITUDE 3190

On the following pages , we review how to configure your computer you will use.

The guide is a perfect tool to come back to if you want to find answers on your future questions.

Om du har fått en dator eller Chromebook av annan modell än de här ovan, ta kontakt med din skolas IKT-personal för support och frågor.

Lunds kommuns inloggningsuppgifter

I Lunds kommun kan du använda samma inloggningsuppgifter till de flesta av våra digitala system - så kallad Single Sign On (SSO).

Det innebär att du kan logga in till flera enheter och system med dina Lunda-uppgifter. När du loggat in till ett av systemen/enheterna med dina Lunda-uppgifter minns enheten du jobbar på detta ett antal timmar framöver och tillåter att du genom länkarna på skolportalen eller inom våra system direkt loggas in vid ett enda knapptryck.

Inloggningsuppgifterna för elever består av ett unikt sexsiffrigt användarnamn och ett lösenord med sex siffror, även kallat Lunda-uppgifter. ex. användarnamn: 012345 och ex. lösenord 123456.

Kärt barn har många namn (ordspråk) och i vissa fall kan du höra inloggningsuppgifterna kallas för flera olika saker bland annat:

inloggningsuppgifter, SSO-uppgifter, BK5- eller BK10-uppgifter samt Organisationskonto, Lunda-konto, användaruppgifter osv.

Skolportalen

Lunds kommuns skolor och förskolor har en gemensam startsida där du hittar länkar till de flesta av de digitala system som används i undervisningen.

Skolportalen hittar du via adressen: www.lund.se/skolportalen

Nu har du startat din nya dator eller Chromebook, du har testat att gå till Skolportalen, då ska du ladda ner Google Chrome (gäller PC) samt börja använda Vklass. Till din hjälp har du filmerna nedan.

Ladda hem Google Chrome

I denna film går vi igenom:

 • hur du laddar ner webbläsaren Google Chrome

 • hur du loggar in på ditt G Suite konto (skolans Google-konto) och i webbläsaren, samt aktiverar synkronisering

 • hur du gör Google Chrome till din standardwebbläsare

Vanligaste funktionerna i Vklass - en introduktion

Den här filmen ger dig en allmän introduktion till lärplattformen Vklass. Här kan du lära dig

 • att logga in på Vklass

 • hur startsidan är uppbyggd

 • mer om lärplattformens grundläggande funktioner, t.ex. nyhetsflödet, meddelanden med mera

Installera Officepaketet på PC

Alla elever kan installera Office-paketet 365Apps på fem digitala enheter med olika operativsystem, (skolans eller privata) och använda dem så länge du är elev i Lunds kommun.

I Officepaketet finns program som - Word (ordbehandling), Excel (kalkyl), PowerPoint (presentationer), OneNote (arbetsböcker), OneDrive (lagringsyta)

Du hittar manualer för installation av Officepaketet via M365 här

Gemensamma rutiner för användandet av våra digitala skolsystem - gäller för läsåret 21/22

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Lunds kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt vad gäller användandet av de digitala skolsystemen, en "MGN" - Minsta Gemensamma Nämnare - det vill säga vilka system SKA användas till vilka saker. I övrigt är det upp till elever och personal att använda våra system så som det passar bäst inom respektive skola, program, ämne och kurs.

I dokumentet ser du en översikt av de gemensamma rutiner kring digitala system som gäller för läsåret 2021- 2022. Det rör systemen Vklass, Google Workspace, Skola24 med flera. Dokumentet riktar sig till personal i första hand, men ger en vägledning även för elever hur systemen ska användas.

Länk till dokumentet

Information om våra huvudsakliga skolsystem - klicka på systemnamnet för mera information

Vklass

Vklass är Lunds kommuns gymnasieskolors och vuxenutbildningens lärplattform och skolans intranät.

Via Vklass får du information från lärarna i de kurser du läser, du får även nyheter på skolnivå, på klass- eller gruppnivå. På startsidan i Vklass finns ett nyhetsflöde som du behöver följa.

Du hittar också ditt schema samt länkar till Googles verktyg, bibliotekssites, IKT-information med mera inne i Vklass.

Google Workspace

Google Workspace är en molntjänst där allt arbete sker över internet.

Google Workspace består av en samling appar tex Google Drive, Google Docs, Google Classroom med flera.

I Google Workspace kan man smidigt dela material och samarbeta elever emellan eller mellan lärare/elev. Det mesta arbetet i Google Workspace för dig som elev sker via appen Google Classroom.

Skola24

I Skola24 kan du se ditt schema och anmäla om du är frånvarande någon dag eller lektion.


Inspera

System för att skriva digitala prov och tester.

Det finns ett demoprov som alla elever och lärare kan öppna när som helst, för att testa sin dator/chrombook/iPad och dess inställningar inför ett prov.

Du kan testa Insperas inbyggda talsyntes, rättstavningsverktyg och hur det fungerar att öppna en vitlistad resurs (som exempelvis en ordbok som finns på nätet) i en fiktiv provsituation. I Demoprovet kan du även se ett litet utbud av de olika frågetyper som finns i verktyget. Inga resultat eller tider sparas när du använder demoprovet.

M365 - Officepaketet

M365 är en molntjänst där allt arbete sker över internet.

Vi i Lunds kommuns skolor använder i huvudsak M365 till att ladda ner Officepaket. Du har rätt att ladda ner Officepaketet till (max) fem, såväl privata som personliga enheter.

Teams är en funktion som endast finns påslagen i Lunds kommuns M365-miljö för personal. För samarbete med elever hänvisar vi till Vklass eller Google Classroom.

Procapita webb

I Procapita webb kan du som elev se dina studieplaner och dina gymnasiebetyg (OBS! gäller inte Vipans elever). Alla elever gör även sina studieval till årskurs 2 och 3 i Procapita webb. Inloggning till dessa system, två olika, delas ut av skolan.