Skola24

I skola24 kan du

  • Anmäla frånvaro för elev
  • Ta del av och bekräfta frånvaro för elever
  • Söka ledigt för elev
  • Se omdömen för elever
  • Fylla i fritidshemsschema
  • Ändra dina kontaktuppgifter


Inloggning med E-legimitation


Användaranvisningar

Första gången du loggar in i skola24 är det viktigt att du uppdaterar din kontaktinformation så att de alltid är aktuella. Med rätt kontaktuppgifter underlättas kommunikationen mellan skola och hem. Det finns en även app att ladda hem som kan användas för att frånvaroanmäla elever. När du väl är inloggad i skola24 så finner du manualer till de olika funktionerna.

Hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter i skola24 och aktiverar skola24 Mobile App.

Manual fritidshem

Film Fritidshem registrera schema

Film Grundskolan Ledighetsansökan