PRiM

Programmering i matematik

PRiM-sidan är en introduktion till programmering för dig som undervisar i matematik. Materialet är tänkt att användas i undervisningen i takt med att du själv lär dig. I åk F-3 är övningarna till stor del analoga, i åk 4-6 bygger de på blockprogrammering i Scratch och i åk 7-9 och gymnasiet på textprogrammering i Python. Välj övningar utifrån elevernas förkunskaper i programmering och i matematik.

Kontakt: Helen Henriksson, utvecklingsledare Center för Skolutveckling Göteborgs Stad helen.henriksson@educ.goteborg.se

Upphovsrätt: Materialet får användas enligt Creative Commons CC BY-SA 4.0