Välkommen till Vuxenutbildningen

Välkommen till oss!

Registrering inför studier våren 2021

Innan du påbörjar dina studier för våren måste du registrera att du ska börja studera. Det är viktigt att du gör det för att vi ska kunna se till att du läser rätt kurser, och för att vi ska kunna rapportera att du har påbörjat dina studier, exempelvis om du har sökt studiemedel.

Du registrerar dig via denna länk, som öppnar den 4 januari:

Program för uppstart våren 2021

Program för uppstart våren 2021 finns på följande sida: Klicka här

Information

När du är antagen till en utbildning eller en kurs vid Forshaga Vuxenutbildning får du ett antagningsbesked. Där finns information som rör dina studier och de kurser du är antagen till.

Om du inte kommer läsa de kurser du är antagen till eller vill ändra din studieplan behöver du ange det i formuläret för registrering inför studier, eller kontakta någon av oss vid Forshaga Vuxenutbildning.

På dessa sidor finner du information som det är viktigt att du tar del av innan dina studier, tänk på att informationen kan komma att ändras under tiden du är elev vid Forshaga Vuxenutbildning.

Studerande vid NTI-skolan och Hermods

Du som har blivit antagen till en distanskurs vid NTI-skolan eller Hermods kommer även få separat information utskickad i samband med kursstart.

Överklagan av antagningsbesked

Detta beslut kan diskuteras tillsammans med studie- och yrkesvägledare i ett vägledningssamtal, eller hos rektor, eller så kan beslutet överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd.

Studie- och yrkesvägledare:

Rektor:

Om du överklagar till Skolverkets överklagandenämnd ska din överklagan skickas in inom tre veckor från den dag då du som vill överklaga fick del av beslutet. Överklagan/Skrivelsen sänds till: Forshaga Vuxenutbildning, Box 93, 667 22 FORSHAGA.