Välkommen till Vuxenutbildningen

Välkommen till oss!

Schema för uppstartsdagarna 19-20 augusti!

Schema för uppstartsdagarna för hösten 2019 finns på följande sida: Klicka här

Registrering och närvaro vid informationspasset på morgonen den 19 augusti är obligatorisk för både nya och återkommande elever.

Information

När du är antagen till en utbildning eller en kurs på Vuxenutbildningen i Forshaga får du ett antagningsbesked. Där finns information som rör dina studier och de kurser du är antagen till.

Kontakta någon av oss på Forshaga Vuxenutbildning om du inte kommer läsa de kurser du är antagen till eller om du vill göra någon annan ändring i din studieplan.

På denna sida finner du information som det är viktigt att du tar del av innan dina studier, tänk på att informationen kan komma att ändras under tiden du är elev vid Forshaga Vuxenutbildning.

Studerande vid NTI-skolan och Hermods

Du som har blivit antagen till en distanskurs vid NTI-skolan eller Hermods kommer få separat information utskickad i samband med kursstart.

Överklagan av antagningsbesked

Detta beslut kan diskuteras tillsammans med studie- och yrkesvägledare i ett vägledningssamtal, eller hos rektor, eller så kan beslutet överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd.

Studie- och yrkesvägledare:

Rektor:

Om du överklagar till Skolverkets överklagandenämnd ska din överklagan skickas in inom tre veckor från den dag då du som vill överklaga fick del av beslutet. Överklagan/Skrivelsen sänds till: Forshaga Vuxenutbildning, Box 93, 667 22 FORSHAGA.