DOBROVOLNÍK

# krizová situace COVID-19

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE SE JAKO DOBROVOLNÍCI CHCETE ZAPOJIT DO ZVLÁDÁNÍ SITUACE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

PROJEKT MĚSTO ŠIJE BYL ZASTAVEN NA ZÁKLADĚ NAPLNĚNÍ POPTÁVKY PO ROUŠKÁCH.

Jelikož se jedná o vysoce infekční virové onemocnění, je třeba dbát vysoké míry ochrany těch, kterým jste se rozhodli pomáhat, tedy zejména seniorům a všem potřebným osobám.

Pokud se do pomoci chcete zapojit, prosím seznamte se s uvedeným obsahem prohlášení, které musí každý dobrovolník před zahájením činnosti podepsat. Toto prohlášení není formalitou, ale důležitou podmínkou pro vaše zapojení a pro maximální ochranu těch, kteří jsou virovým onemocněním nyní nejvíce ohroženi.

Z důvodu bezpečnosti osob, kterým pomáháme, je stanoveno věkové omezení pro dobrovolníky: 18 - 60 let.

PROHLÁŠENÍ DOBROVOLNÍKA

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci.

Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle našich pokynů, v souladu s hygienickými zásadami a tak aby neohrozil sebe nebo klienta.

Pro vaši činnost bude důležitá i znalost správného mytí rukou, nasazování a sundavání rukavic a také ústenky (ostatně tato dovednost se hodí nám všem). Takže neváhejte už nyní si prohlédněte následující videa!

Videonávod pro situaci, kdy chcete nákup bezpečně předat klientovi. Chráníte klienta (nákup uchopíte v čisté rukavici). Po předání nákupu vás čeká manipulace s penězi - stejnou rukavicí manipulujete s hotovostí - a tím chráníte sebe. Rukavici pak správně sundáte a zlikvidujete.

V situaci, kdy je nedostatek rukavic: pomocí pravidla jedné ruky šetříte druhou rukavici pro další nákup.

A nyní situace, kdy nemáte vůbec žádnou rukavici.

Nákup můžete uchopit tak, aniž byste se dotýkali ucha od tašky.

Pomocí sáčku můžete vyřešit i bezpečnou manipulaci s penězi.


A nyní zbývají již poslední kroky pro to, abyste se stali našimi pomocníky:

  • vyplnit náš níže uvedený formulář, kterým se zaregistrujete do systému

  • potom už jen budete čekat na zprávu z dispečinku, který vás v případě potřeby bude kontaktovat, a to v závislosti na počtu a naléhavosti osob, které potřebují pomoci

  • tento systém se buduje a nastavujeme procesy ve spolupráci s městem, buďte proto prosím trpěliví

HYGIENA, DESINFEKCE, POSTUPY JE PŘI VÝROBĚ I POMOCI ZÁSADNÍ - CHOVEJTE SE JAKO BYSTE BYLI JIŽ INFEKČNÍ

Každý dobrovolník je pro nás důležitý. Nemůžeme vám sice slíbit, že vaše nabídka bude hned využita, ale určitě vám slíbit můžeme, že registrací do systému pomůžete vytvořit dostatečně velkou databázi osob ochotných pomáhat. Víme, že společně to zvládneme.

REGISTROVANÍ SKAUTI SE MOHOU PŘIDAT I DO PROJEKTU SKAUTSKAPOMOC.CZ SPOLUORGANIZOVANÝ ELPIDA, KTERÝ SE O SENIORY BĚŽNĚ STARÁ PO CELÉ ČR.

DĚKUJEME