Temps de MIGDIA

L’estona del migdia forma part i ha d’estar integrada a la jornada escolar, per això treballem en la mateixa línia pedagògica de l’escola amb un acompanyament respectuós als processos de vida dels infants.


L’escola compta amb un servei de menjador amb cuina pròpia i un equip d'educador/es que acompanyen els infants en l’estona del migdia.


L'empresa que gestiona la cuina del menjador és Serunion

"A Serunion donem importància als valors dins del menjador escolar

per fomentar una alimentació saludable. "

Podeu consultar la seva pàgina web

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

El nostre objectiu és promoure i consolidar hàbits diaris com l'alimentació saludable, la higiene, l'autonomia i les relacions socials

ASPECTES PRÀCTICS DEL TEMPS DE MIGDIA

Normativa del temps de migdia

Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal dels infants i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir les següents normes de conducta:

 • Respectar el personal del temps de migdia.

 • Respectar els companys.

 • Respectar el material de menjador, esbarjo i aules.

 • Mantenir un to de veu relaxat i correcte durant l'estona de menjador.

 • Es podrà transitar pels passadissos de l'escola sempre amb acompanyament d'un adult.

 • Els infants de P3 han de fer la migdiada després de dinar. En cas de no fer-la, s'de respectar el descans dels companys.

 • Els alumnes que han de sortir del centre durant el temps de migdia han de notificar-ho per mitjà dels canals oficials i amb una autorització de la família o tutors/es legals.

 • No està permès fer us de material tecnològic durant el temps de migdia.

Al·lèrgies i intoleràncies

 • Atenem les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries amb dietes especials i comptem amb la vigilància i aval de l’equip de qualitat dietètica i salut de SERUNION.

 • Sempre que un infant per motius mèdics no pugui menjar un tipus d’aliment, haurà de presentar un informe de l’al·lergòleg i actualitzat. Aquest canvi de menú serà notificat a Serunion i responsable de cuina. Aquest canvi serà aplicat el mateix dia de la petició.

 • Per administrar medicaments es seguirà la mateixa normativa de l’Escola: s’ha de presentar el full que ho autoritza, amb el període, dosi i horari de presa de medicament .

 • No s’administrarà cap medicament als infants si no presenten als/les monitors/es i/o els requisits assenyalats.

 • Quan un infant necessiti una dieta astringent, s'haurà de notificar a l'escola per mitjà dels canals oficials. L'escola ho notificarà a la coordinació del temps de migdia i al/a responsable de cuina.

 • En cas de que un infant es trobi malament durant el matí i necessiti dieta astringent, el/a mestre ho notificarà a la coordinació del temps de migdia i al/a responsable de cuina.


Descarregat la fitxa interna d'al·lèrgies i intoleràncies i l'autorització de suministrament de medicaments aquí

Comissió de menjador

La Comissió de Menjador de l’escola supervisa el servei i els menús, avalua els resultats de satisfacció, rep i fa propostes de millora i garanteix la qualitat i la transparència del servei. La formen els responsables del servei de l’escola, el cuiner i el supervisor de SERUNION, dos representants de l’alumnat, una representant de la junta de l’AFA i es presidida pel director.