Evropska iniciativa Science on Stage je ustanovljena z željo učiteljem omogočati izmenjavo dobrih praks pri poučevanju znanosti, prav tako pa odpira razpravo o (novih) pristopih za izboljšanje kakovosti pri poučevanju naravoslovja, saj se v vseh evropskih državah že kaže pomanjkanje mladih znanstvenikov.

V iniciativi Science on Stage menimo, da je najboljši način spodbujanja šolskih otrok o razmisleku o karieri v znanosti ali v inženirstvu motivacija in izobraževanje njihovih učiteljev. Zato Science on Stage predstavlja za učitelje naravoslovnih predmetov forum za izmenjavo idej in poučevanja jim omogoča dostop do različnih izobraževalnih virov.

Physics on Science

Začetek Science on Stage sega v leta 1999, ko je EIROforum, združenje evropskih raziskovalnih organizacij s denarno pomočje Evropske komisije ustanovilo Physics on Stage. Prvi festival Physics on Stage je potekal naslednje leto v CERNu v Ženevi. V času prireditve si je več kot 500 učiteljev iz 22 držav izmenjalo izkušnje na sejmu ekspermentov, v delavnicah, različnih predstavah in predstavitvah. Physics on Stage 2 je potekal leta 2002 na Nizozemskem v Noordwijku pri Evropski vesoljski agenciji. Physics on Stage 3 je sledil naslednje leto prav tako v Noordwijku.

Science on Stage

Člani EIROforuma so kmalu spoznali, da pomanjkanje mladih znanstvenikov ni omejeno le na področje fizike, zato se je pobuda razširila na celotno naravoslovje. Physics on Stage so tako preimenovali Science on Stage. Prvi festival je potekal leta 2005, spet v CERNu v Ženevi, drugi pa v letu 2007 v ESRF / ILL v Grenoblu v Franciji. Oblika Science on Stage festivala ostaja

nespremenjena. V maju 2008 se je zaključila finančna podpora Evropske komisije. Marca 2009 je pod vodstvom Science on Stage Deutschland 27 sodelujočih evropskih držav soglasno potrdilo, da želijo nadaljevati sodelovanje. Vsi udeleženci so poudarili pomen rednih evropskih festivalov.

V oktobru 2008, je Science on Stage potekal na Uranii v Berlinu s podporo THINK ING., iniciativo združenja nemških združenj delodajalcev elektro in kovinskopredelovalne industrije. Naslednji evropski festival Science on Stage je potekal od 16.-19. aprila 2011 na gimnaziji Ørestad v Kobenhavnu pod geslom "Poučevanje naravoslovja: zmaga src in uma". 350 učiteljev naravoslovja iz vse Evrope je predstavilo svoje najbolj inovativne ideje poučevanja, sodelovalo je na delavnicah in predstavah. Udeleženci so bili izbrani na nacionalnih dogodkih v posameznih državah.

Festival za leto 2013 je načrtovan na poljsko-nemški meji v SŁubicah oziroma v Frankfurtu na Odri. Prisotnost sta že potrdila predsednika Poljske in Nemčije, kar kaže na pomembnost dogodka.

Organizacija

Science on Stage je organiziran "od spodaj navzgor". Osnova je skupnost Science on stage v posamezni državi. Vsaka država ima nacionalni usmerjevalni odbor (National steering comitte- NSC). Odbori sodelujočih držav imajo skupna redna srečanja, izvolijo pa tudi izvršni odbor Science on Stage Europe. Izvršni odbor je podprt z izbranimi strokovnjaki, začasno ga gosti pisarna Science on stage Deutschland v Berlinu. Festival Science on Stage poteka vsaki dve leti kot vrhunec vseh nacionalnih festivalov.

Cilji programa Science on stage so:

- uresničenje evropskega festivala, ki bo potekala v Slubicah aprila 2013;

- spodbuditi širjenje zanimivih učnih gradiv in pristopov;

- izpostaviti tehnike, katerih cilj je izboljšanje kakovosti poučevanja naravoslovja;

- razširiti evropsko mrežo naravoslovnih učiteljev.

Predvidene slovenske aktivnosti so:

1. promoviranje oglaševanje projekta;

2. opredeliti pobude, ki zajemajo inovativne in učinkovite strategije poučevanja naravoslovja

3. vključevanje učiteljev, motiviranih za sodelovanje pri projektu.

4. sodelovanje pri Slovenskem festivalu znanosti, kjer je cilj tudi izbrati udeležence evropskega srečanja;

5. podpirati delovanje Science on Stage Europe.

Slovenski NSC sestavljajo naslednji člani:

  • Ambrož Demšar (ambroz.demsar@gmail.com)

  • dr. Irena Vovk,

  • dr. Tomaž Ogrin,

  • Vasja Kožuh,

  • in Samo Božič,

Berlinska deklaracija

Naslov Science on Stage Europe

Science on Stage Europe

Science on Stage Deutschland

Poststr. 4 / 5

10178 Berlin

Telefon: 0049 (0) 30 4000 67 40

e-mail: info@science-on-stage.eu

www.science-on-stage.eu

Predsednica izvršilnega odbora: Stefanie Schlunk

Sodelujoče države

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Kanada, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.

Pomembnejše povezave:

www.science-on-stage.eu

Science on Stage Austria

Science on Stage Belgium

Science on Stage Canada

Science on Stage Czech Republic

Science on Stage Denmark

Science on stage Deutschland

Science on Stage Ireland

Science on Stage Italy

Nauki Przyrodnicze na Scenie

Science on Stage Slovensko

Ciencia en Acción