ŽIMARICE

od leta 1918

Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili čistilne akcije in pripomogli k čistejšim Žimaricam. Pokazali smo, da nam ni vseeno, kako onesnažene so Žimarice s smetmi. Le teh na žalost ni bilo malo. Nekaj slik je objavljenih v meniju slike.

Vaško društvo Žimarice