Szentannazene - A Budapest Felsővízivárosi Szent Anna templom hivatalos zenei oldala. Alapítva 2006-ban.

Budapest Felsővízivárosi Szent Anna templom
1011 Batthyány tér 7. http://felsovizivaros.plebania.hu
A Szent Anna templom zenei oldala a Facebookon is!

www.facebook.com/szentannazene

Szent Anna Templom Rádió


Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.'' Az egybegyűltek erre megkérdezték: ,,Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?'' Ő azt felelte: ,,Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.'' Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy hogy tovább már nem láthatták.
Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: ,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.'' (ApCsel 1, 11)

ORGONAAVATÓ PROGRAMOK 
2017
ORGONAAVATÓ 2017
Tovább

Hangversenyek

1 - 4 bejegyzés látható (összesen 6 van). További elemek »

Énekkaros szentmisék

  • J.Haydn: Kleine orgelmesse - Pünkösdvasárnap (2017. június 4. 11.00) 2017. június 4. Pünkösdvasárnap 11.00 - Joseph Haydn (1732-1809): Kleine Orgelmesse Hob. XXII:7Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus DeiEsterhazy Pál (1635-1713): Harmonia caelestis: Veni Sancte Spiritus ...
    Létrehozta: Barnabás Balasi, 2017. máj. 15. 0:11
1 - 1 bejegyzés látható (összesen 1 van). További elemek »