Yizhou Xiao
Assistant Professor of Finance
CUHK Business School
The Chinese University of Hong Kong

Contact Information 
Room 1238, 12/F, Cheng Yu Tung Building 
12 Chak Cheung Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852 3943 7640
Email:  yizhou@cuhk.edu.hk