ผู้บริหาร

  โรงเรียนในสังกัด สพปอบ1

  ภาพกิจกรรม

  674days since
  จำนวนวัน

  musical instrument

  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
  และมอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ
  ในวันเสาร์ที่  
  23  กุมภาพันธ์  2556  และ เดินทางไปวัดหนองหลัก  ตำบลเหล่าบก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
  เป็นประธานในพิธีประกาศตราตั้งเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ   พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร  ญาณเตโช  ป.ธ. 
  6,  น.ธ. เอก)   
  แล้วเป็นประธานมอบเครื่องดนตรี  วงดุริยางค์ให้กับโรงเรียน  
  10 โรงเรียน 


  Comments