Home‎ > ‎

פרופ' יעקב נחום אפשטיין

בספריה זו שילבתי את עבודת הגמר של אחותי מיכל מישל (אפשטיין) על סבי פרופ' יעקב נחום אפשטיין.
זה החיבור המרכזי והיחידי שיש בו את המידע על סבי חוקר התלמוד ומקים המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית.

 
על כל החומרים באתר חל חוק תנאי רישיון CREATIVE COMMONS ישראל 
 
Creative Commons License
Comments