XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 4

I. CHI PHÍ, THỜI GIAN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 4.

- Chi phí xin phép xây dựng quận 4: 22.000đ/m2.

- Chi phí xin giấy phép xây dựng cải tạo, nâng tầng, sửa chữa nhà quận 4: 20.000đ/m2.

- Xin phép xây dựng phần hầm ngầm (thiết kế + thẩm tra) quận 4: 8.000.000đ/bộ hs hầm (hoặc thỏa thuận).

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà tại quận 4: 4.000.000đ/bộ hồ sơ.

- Thời gian ra giấy phép xây dựng quận 4: 21 ngày.

II. LIÊN HỆ:

- Website: https://xinphepxaydungsaigon.com/xin-phep-xay-dung-quan-4/

– XIN PHÉP XÂY DỰNG CÁC QUẬN – HUYỆN KHÁC TPHCM (CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI).

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 3

+ XIN PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 1