PAVEIKSLŲ GALERIJA 1

paintings gallery 1

ŽIEMOS BURTAI, 50×100 cm.

MIŠKE, in the forest 50×100 cm.

VIZITAS, visit, 100×60 cm.

MIRAŽAS, mirage, 60×90 cm.

LYDIMI AUDROS, accompanied by storms, 50×100cm.

PASLAPTIS, mystery, 50×60 cm.

TĖKMĖ II , flow II, 100×120 cm.

ALCHEMIJA, alchemy, 100×60 cm.

ANKSTYVAS ŠERKŠNAS, 50×60 cm.

VAIZDAS PRO LANGĄ, 50×60 cm.

SENAME PARKE, 60×80 cm.

VIENĄ RUDENĮ, 60×80 cm.

VILKDALGIAI, 40×80 cm.

PARDUOTAS, SOLD

DAR NE RUDUO, 40×80 cm.

PRIE TVENKINIO, 40×80 cm.

ATSKRIDO, 50×60 cm.

pr. kolekcija

RUGSĖJIS, 50×60 cm.

PARDUOTAS, SOLD

POKALBIS, conversation, 70×90 cm.

RUDENĖJA, 50×60 cm.

PARDUOTAS, SOLD

PIEVOJE, 50 ×60 cm.

PARDUOTAS, SOLD


VĖŽLIO SVAJONĖ, 100×120 cm.

SPARNŲ ŠOKIS, 50×100cm.

DRUGIO SAPNAS, 50×60 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ANKSTŲ RYTĄ, 50×50 ccm.

pr. kolekcija

TĖKMĖ, 50×50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

PAVĖJUI, 100×50 cm.

PASISKRAIDYMAS, 100×50 cm.

PARDUOTAS , SOLD

GELTONOS GĖLĖS, 80×80 cm.

PAKRANTĖJE, 40×120 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ATOKAITOJE, 100×50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

GELMIŲ SPARNAI, 100×120 cm.

PARDUOTAS, SOLD

BANGINIO DAINA, 100×120 cm.

RIFUOSE, 40×120 cm.

VASARA, 100×50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

GELMIŲ PRIEGLOBSTYJE, 40 ×120 cm.

PARDUOTAS, SOLD

PO VANDENIU, underwater, 40 x 120 cm.

IŠLIKIMAS, survival, 40 x 120 cm.

PARDUOTAS, SOLD

BŪTI ČIA, to be here, 80 x 80cm.

PRIE EŽERO, near the lake, 40 x 120 cm.

VERSMIŲ KUŽDESYS, 70 x 70 cm.

LAIMĖS FORMULĖ, 70 × 70 cm.

HARMONIJA, 100 × 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

PASIVAIKŠČIOJIMAS, promenade, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

RYTO ŠERKŠNAS, morning frost, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

DOVANA, present, 100 x 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ATSIRADIMAS, 40x50 cm.

GYVYBĖS MEDIS, 40x50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

RUDENS RŪKUOSE, in the autumn fog, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

PUŠŲ PAUNKSNĖJE, in the shade of pins, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

POILSIS, recreation, 40 x 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ŽYMĖ, sign, 80 x 80 cm.

MALONĖ, grace, 80 x 80 cm.

LAPŲ TANGO, leafs tango, 100 x 50 cm

RUDUO MIESTE, autumn in the city, 100 x 50 cm

RUDENS PRELIUDAS, 40 X 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

DU PASAULIAI, two worlds, 100 x 160 cm (2 - 100 x 80 cm.)

TROŠKIMAS, desire, 50 x 60 cm.

ATGAIVA, refreshment, 50 x 50 cm

SU ŠVIESA, with light, 50 x 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

TYLOJE, in silence, 50 x 50 cm.

pr. kolekcija

PRIE ŠALTINIO, at the source, 120 x 40 cm.

SMARAGDINIS MĖNULIS, emergency moon, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

VIRSMAS, transmutation, 50 x 60 cm

MĖLYNOS SAULĖS ŠVIESA, the light of the blue sun, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS , SOLD

ŽENKLAS, sign, 50 x 70 cm.

PARDUOTAS , SOLD

PRABUDIMAS, awakening, 50 x 70 cm

PRIVATI KOLEKCIJA

PASIRINKTA KRYPTIS, selected direction, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

SENO MIESTO EPAS, the old Town Legend, 120 x 40 cm.

TILTAS Į ŠVIESĄ, a bridge to the light, 70 x 70 cm.

DABAR, now, 70 x 70 cm.

PARDUOTAS, SOLD

GINTARINĖ UPĖ, The Amber River, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

GEROJI NAUJIENA, 40 x 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

SAPNAS, a dream, 90 x 60 cm.

TYLUS PASAKOJIMAS, a silent story, 50 x 60 cm.

DVI TIKROVĖS, two realities, 90 x 60 cm.

SAULĖS RATAS, 50 x 60 cm.

LAIKO AIDAS, echo of time, 90 x 60 cm.

NOSTALGIJA, nostalgia, 100 x 80 cm.

RAUDONOS BURĖS, 100 x 80 cm.

PARDUOTAS , SOLD

VAKARĖJANT, afternoon, 50 x 60 cm.

PPRIVATI KOLEKCIJA

SKAMBANT VARGONAMS, the organ sounds, 90 x 60 cm.

SAKMĖ, legend, 90 x 60 cm.

ARCHETIPAI II, archetypes II, 90 x 60 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ARCHETIPAI I, archetypes I, 90 x 60 cm.

SUGRĮŽTANT, coming back, 100 x 70 cm.

UŽUOVĖJA, a harbor, 40 x 50 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ĮDIENOJUS, afternoon, 40 x 50 cm.

PRIVATI KOLEKCIJA

PRIE UPĖS, near the river, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

MIESTAS BUNDA, the city wakes up, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS , SOLD

SAULEI TEKANT, the sun flowing, 60x90cm.

PASROVIUI, dawnstream, 50 x 70 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ATGARSIAI, rebounts, 50 x 61 cm.

PARDUOTAS, SOLD

ŽENKLŲ KALBA, sign language, 50 x 61 cm.

PARDUOTAS, SOLD

UOSTAS, port, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD


SAPNAS, a dream, 120 x 40 cm.

PARDUOTAS, SOLD

IŠBURK MAN LAIMĘ, wise my happiness

100 x 80 cm.

PARDUOTAS, SOLD

KOPŲ AIDAS, dunes echo, 100 x 80 cm.

ISTORIJA, story, 50 x 60 cm

JŪROS ŠAUKSMAS, sea cry, 50 x 60 cm

GINTARINIS RYTAS, amber morning,

50 x 60 cm

VAKARO ŠVIESOS, evening lights, 50x60cm