about me


                                                                                                                                                                           english

                                      
fot. Dana Buinickaite                                        
                  
                                                                                 


  A I S T Ė     J  U  R  G  I  L  A  I  T  Ė


  Gimusi 1971 m. Trakuose (Lietuva).
  Vilniaus Dailės Akademijos taikomosios dailės magistro diplomas 
(MAGISTER ARTIUM)
  Lietuvos Dailininkų sąjungos narė, tapytojų sekcija (nuo 2000 m.)
  Suteiktas meno kūrėjo statusas (nuo 2005 m.).
  
 Nuo 1998 metų dalyvauju dailės parodose ir parodų organizavime 
 Lietuvoje bei užsienyje.
 2007m. iki 2013m. dirbau tapybos ir piešimo dėstytoja meno 
 akademijoje Crosne, Prancūzijoje. Šiuo metu gyvenu ir kuriu Lietuvoje, netoli Trakų.
 15 metų gyvenimas Prancūzijoje mane praturtino kultūrine ir socialine       prasme, bendravimas su įvairių sričių menininkais bei skirtingų kultūrinių aspektų pažinimas, neabejotinai atsispindi mano kūryboje .      
 Pagrindinė mano kūrybos sritis yra tapyba, tačiau neretai kuriu ir
 kompiuterinės grafikos darbus.     
 Menas kaip ir gyvenimas man yra nenuilstantis virsmas, tai nuolatinis         savęs ieškojimas...