Organisatie

Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog heeft als doel:
  • inwoners van Wageningen-Hoog desgevraagd hulp en bijstand bieden indien deze in (acute) nood verkeren, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie
  • bevorderen van de algemene leefbaarheid.
We trachten dit doel te bereiken door:
  • door het instandhouden van een organisatie die inwoners desgevraagd helpt of hen doorverwijst naar de volgens haar meest geëigende instelling of personen/persoon
  • door het onder de aandacht brengen en het vormen van een aanspreekpunt naar de gemeente en andere instanties
  • door middel van het uitgeven van wijkberichten
  • door het houden van bijeenkomsten.

 Secretaris     Carla Nijsen 06-10215760 info@wageningen-hoog.info
 Voorzitter       Edward Jacobs 06-51763060 edward@edwardjacobs.nl
 Penningmeester     Frans Voorrips  
 Lid     Margriet van Meeteren hulpvragen en koffieochtenden
 Lid Robbert Wijers vertegenwoordiger in wijkpanel
bijhouden van gegevens
distributie van wijkberichten
 Geen lidHelma Joosen redactie wijkbericht

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41052931.
Bankrekening: NL37 ABNA 0539 3121 34.

Vragen / opmerkingen kunt u ook stellen via het webformulier.