Organisatie

Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog heeft als doel:
  • inwoners van Wageningen-Hoog desgevraagd hulp en bijstand bieden indien deze in (acute) nood verkeren, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie
  • bevorderen van de algemene leefbaarheid.
We trachten dit doel te bereiken door:
  • door het instandhouden van een organisatie die inwoners desgevraagd helpt of hen doorverwijst naar de volgens haar meest geëigende instelling of personen/persoon
  • door het onder de aandacht brengen en het vormen van een aanspreekpunt naar de gemeente en andere instanties
  • door middel van het uitgeven van wijkberichten
  • door het houden van bijeenkomsten.

 Secretaris     Carla Nijsen 06-10215760 info@wageningen-hoog.info
 Voorzitter       Edward Jacobs 06-51763060 edward@edwardjacobs.nl
 Penningmeester     Frans Voorrips  
 Lid     Margriet van Meeteren  
 Lid Hans Wouters  
 Lid Gerrit Smeets  

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41052931.
Bankrekening: NL37 ABNA 0539 3121 34.

Vragen / opmerkingen kunt u ook stellen via het webformulier.