Gebiedsvisie 
Wageningse Eng

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied met cultuurhistorie en vele natuur- en landschapskwaliteiten. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt een visie opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan.
De volgende bijeenkomst is op 17 april 2018.

https://drive.google.com/open?id=1PCuAaDie6WOtQ5235NXNN1verXEN3udn
Lelystad Airport

Dit dossier is toegevoegd aan 'Belangen(groepen)'.

Status 21 februari 2018: De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minstens een jaar uitgesteld. Dat betekent dat het vernieuwde vliegveld pas op zijn vroegst in 2020 open gaat. Wel zijn de routes aangepast; de routes gaan nu over Wageningen-Hoog. 

Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend tijdens een ingelaste persconferentie op het ministerie in Den Haag.

Storm 18 januari 2018

De storm van donderdag 18 januari heeft veel schade aan bomen en een enkele woning opgeleverd. 

Klik op de foto voor het foto-album.

https://photos.app.goo.gl/m2HVn7xkWLlep6Gi1NOODGEVAL? Uw mobiele telefoon kan hulp bieden

Een noodnummer en medische gegevens instellen op uw mobiele telefoon (smart phone) kan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Veel mensen hebben een mobiele telefoon bij zich. Als u iets overkomt, dan kunnen hulpverleners via uw mobiele telefoon:
* noodnummers bellen (112)
* door u ingestelde sos contactpersonen bellen
* door u aangegeven medische gegevens zien

De toegang tot die gegevens is mogelijk vóórdat een toegangscode ingetoetst moet worden.
Uiteraard heeft een hulpverlener alleen toegang tot de gegevens die u speciaal daarvoor heeft ingevoerd.

In het kader van de privacy; let op! Niet iedereen die uw mobiele telefoon heeft is een hulpverlener. Iedereen die uw mobiele telefoon heeft, heeft de beschikking de door u ingevoerde gegevens. Aan u de keuze.


Stel dat mij iets overkomt en een hulpverlener heeft pakt mijn mobiele telefoon, hoe kan zij/hij dan gebruik maken van mijn noodgegevens? Een voorbeeld van een iPhone:
Toelichting bij bovenstaande schermen (van links naar rechts):
  • telefoon wordt aangezet; toegangscode moet ingetoetst worden; linksonder selecteert u 'noodgeval'
  • de mogelijkheden voor een telefonische noodoproep verschijnen; hier kunt u een noodnummer bellen of  linksonder 'Medische ID' selecteren
  • na het selecteren van 'Medische ID' verschijnen de medische gegevens
  • door verder te bladeren zijn de gegevens van mijn SOS-contactpersonen zichtbaar
Hoe u de gegevens instelt voor iedere type telefoon, wordt beschreven op deze website (*).


(*) Sommige links naar Android apps werken niet. Een Android app die getest is, is "In geval van nood".De Japanse duizendknoop laatste stand van zaken (juli 2017)

Derk HilleRisLambers en Robert van der Bilt hebben een inventarisatie gemaakt. Met Carla Nijsen en Willem Kuijt hebben ze een aantal plekken bekeken en spraken ze af dat het afval van de Japanse Duizendknoop bij melding via Willem Kuijt door de Gemeente zal worden opgehaald ter verbranding in de afvaloven. Dit afval mag immers niet bij het groenafval omdat dit gecomposteerd wordt en via de compost de Japanse Duizendknoop (een taaie rakker) toch weer verder kan worden verspreid.

Na de oproep voor vrijwilligers ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Wageningen-Hoog hebben zich 8 mensen aangemeld. Renée van der Schalk (die voor koffie zorgt), Henk Abma, Laurens Beerepoot, Johan Grasman, Chris Reij,  Nils Borgesius, Toon Loonen en Jan Goudkuil. Ook zijn er telefonisch vragen  gesteld aan de beide organisatoren over de plant en de (noodzaak tot) bestrijding ervan.

Inmiddels hebben ze al een aantal maandagochtenden de beruchte plant verwijderd, o.a. aan het eind van de Mollaan in het bos en langs de Hollandse weg.
Bijgaand enige actiefoto's . Voorbijgangers zijn geïnteresseerd in wat de werkgroepleden aan het doen zijn, en worden zich zodoende ook bewust van wat de Japanse Duizendknoop voor effect kan hebben. 

https://goo.gl/photos/PyT1Tn8dsmF76ziz9
klik op de foto voor meer foto's

Wilt u meer info of doet u ook graag mee met de huidige werkgroep (elke maandag vanaf 10.30 uur), neemt u dan contact op met:

Derk HilleRisLambers, derk@tele2.nl Dassenboslaan 15 (tel. 0317-415251)
Robert van der Bilt, robert.vanderbilt@gmail.com Eekhoornlaan 5 (tel. 0317-416030)

De actieve Duizendknoop verwijderaars zijn (samen met Derk en Robert):
Henk Abma
Laurens Beerepoot
Harry Daniels
Johan Grasman
Toon Loonen
Chris Reij 
Renee van der Schalk

De bermen hebben wij dus al redelijk geïnventariseerd, en in dit stadium willen wij graag horen van Wageningen-Hoog bewoners die in hun tuin Japanse Duizendknoop hebben.

----

Achtergrond informatie:
Zo ziet Japanse duizendknoop eruit.
 


Meer informatie op de website van www.bestrijdingduizendknoop.nl


Onderzoek naar architectuur Amsterdamse School
Een groep geïnteresseerden doet onderzoek naar de architectuur van de Amsterdamse School in Wageningen Hoog. In het kader daarvan wordt het document 'de Geschiedenis van Wageningen-Hoog' uit 1994 van de heer N.H.A. Greve gepubliceerd.


Bezoek aan de WUR op zaterdag 13 mei

Op de uitnodiging van de Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog meldden zich 110 wijkgenoten aan om de middag bij te wonen. Vanaf 14.00 uur was men welkom in café De Spot in het gebouw Orion. Bij binnenkomst werd men verzocht om de naam op een sticker te zetten zodat de wijkgenoten elkaars naam kon lezen, wat de kennismaking onderling vergemakkelijkte. Koffie en thee met een koek stonden klaar en ieder kreeg 2 fiches voor een consumptie na afloop van de bijeenkomst.

Uiteindelijk bleken 91 wijkbewoners daadwerkelijk aanwezig te zijn.

Om half drie was ieder in de zaal en heette Edward Jacobs (voorzitter) de aanwezigen welkom met een speciaal woord van dank aan de sprekers van die middag die hun vrije middag opofferden om ons het een en ander te vertellen op hun vakgebied. Ook werden de WUR, Danielle Grashuis, het University Fund van de WUR en het Wijkpanel Wageningen bedankt voor hun bijdrage aan het mede mogelijk maken van deze middag.

-      De inleiding werd verzorgd door Delia de Vreeze van het University Fund van de WUR. Zij meldde dat de WUR volgend jaar haar 100-jarig bestaan viert. Ze ging verder in op de missie, de kerntaken, het streven naar excellentie en op de omvang van de WUR. De WUR is wereldwijd nummer 1 op het gebied van food en 4 bij Environmental Sciences. De WUR is ook de beste universiteit voor gehandicapten. De WUR heeft een omzet van 630 miljoen euro, nagenoeg gelijk verdeeld over universiteit en research. Er werken ca 500 mensen, eveneens gelijkelijk verdeeld over deze 2 onderdelen. Qua aantal studenten zit de WUR op 10.500 met 44.500 alumni. De studenten komen uit 99 landen.

Tot slot ging ze nog in op het universiteitsfonds dat doet aan projectondersteuning.

-     De volgende spreekster was Tinka Murk , van de Marine Animal Ecology Group die een inleiding gaf  over het belang van mariene riffen en rifherstel. Op een kaart uit 1883 liet ze zien dat er zich in die tijd grote oesterriffen voor Holland lagen. Oesters waren toen gewoon volksvoedsel. De huidige zeebodem is zand, leeggevist met sleepnetten. Op scheepswrakken groeien nog oesters maar die zijn over 100 jaar waarschijnlijk ook verdwenen. De windturbines bieden weer wat toekomst, ze leveren substraat en o.a. vissen en zeehonden komen er weer terug. Ze laat het belang zien van planten, mangroves, zeegrasbedden en zoutmoerassen die ecologische ingenieurs kunnen zijn. Ze pleit ervoor het grote geheel te bekijken zowel naar planten als naar dieren. Zet planten voor dijken, oesterrifs bouwen mee aan de dijk. Ze haalt het project in Kenia aan: Kisite Natural Park, Reefolution Foundation.

Conclusie van haar verhaal: oesterrifs zijn cruciaal en worden ernstig bedreigd. Er zijn kansen: wind op zee, bouwen met de natuur, herstel en nieuwe aanleggen en maatschappelijke bewustwording.

Zelf zou ze wel minister van Noordzeezaken willen worden, dan zou het wel goed komen!

-   Daarna kwam Jitte Groothuis aan het woord. Hij is PhD Kandidaat Entomologie.

Jitte ging ons vertellen over mieren, wat kunnen we van hen leren? Mieren hebben hersens, hoe verhouden zich die tot de hersens van mensen?  Jitte zelf houdt mieren, een ongebruikelijke hobby. De hersens van mensen zijn 2% van de totale mens, bij de leafcutter mier (kleine mier) is dat 8%, de normale mier 0,4% en de tuinmier 2,4%.

Mieren bestaan al heel lang. Er is een grote diversiteit aan mieren. Mieren gebruiken hun hersens voor zicht, reuk en geheugen. Mieren onderhouden een sociale interactie en kennen specialisatie van taken. Hoe groter de kolonie hoe meer specialisatie. De werkers zien er gelijk uit. Conclusies uit zijn voordracht:

Mieren hebben een goed geheugen, ze hebben sociale context nodig en ze kennen specialisatie in taken.

Na deze lezing gingen de deelnemers, afhankelijk van het nummer dat ze binnenkomst hadden gekregen, naar een rondleiding over de Campus, naar het World Soil Museum, naar de Bibliotheek, waar Liesbeth Nissel en Yessica van der Stoel tekst en uitleg gaven, naar Unifarm of naar Milieutechnologie onder leiding van Miriam van Eekert of naar een lezing van Jeroen van Arkel over rubber tappen uit paardenbloemen en Melissa Leergangers die over de tulp en klimaatsverandering sprak.

Na afloop was er nog een gezamenlijke bijeenkomst bij de bar waar onder het genot van een drankje kon worden nagepraat over de ervaringen van de middag. Behoudens het feit het feit dat de voordracht van Jitte moeilijk verstaanbaar was achter in de zaal (opdracht voor het bestuur om een volgende keer geluid vooraf te checken) en dat een enkeling werd overvallen door een stortbui, was men alom tevreden over zowel de organisatie als de onderwerpen die voorbij waren gekomen. Zelfs oud-medewerkers van de WUR  hebben de universiteit van een andere kant kunnen zien dan ze gewend waren. Alom was men buitengewoon tevreden over deze gezellige en welbestede middag.

Klik op de foto om alle foto's te bekijken.

https://goo.gl/photos/2dfugKcbgXKfvUCi7


Misdaad in kaart
De politie informeert op hun website over inbraken en pogingen tot inbraak in een buurt van de laatste 3 maanden. De website is te raadplegen onder deze link.
Samen Wageningen

Gemeente Wageningen wil samen met ons kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beleid rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn zo goed mogelijk wordt ingevuld. 
We stellen het zeer op prijs dat de gemeente samenwerking zoekt, dus laten we samen met hen het beleid vormgeven.
De gemeente organiseert een aantal bijeenkomsten waarop verschillende onderwerpen aan bod komen. U kunt aan deze bijeenkomsten deelnemen. Alle informatie hierover vindt u op de website van Samen Wageningen.Wagenings fotoalbum

Het Wagenings fotoalbum is een pagina op Facebook waarop iedereen die hiervan lid is foto's kan plaatsen die een verhaal vertellen over het huidige Wageningen of het Wageningen van vroeger.

Om foto's te plaatsen moet je aangemeld zijn bij facebook en 'vriend' zijn. Iedereen kan de foto's bekijken.

Wilt u foto's toevoegen maar geen lid worden van facebook? Neem dan contact op met Edward Jacobs.Veiligheid in en om huis
Op dinsdag 11 april organiseert het Startpunt een informatiemiddag voor ouderen met als thema ‘Veiligheid in en om huis’. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.30 uur in de Wielewaag.

Onderwerpen:

  • Veiligheid in en om huis en inbraakpreventie
  • Babbeltruc’s aan de deur
  • Gebruik van sleutelkluisjes
  • Oplichting via internet etc.

Deelname aan deze middag is gratis en men hoeft zich niet aan te melden

Meer info op de website van Startpunt.Vrijwillige hulp in Wageningen
Het Vrijwilligers Centrum heeft een handboek ontwikkeld waarin fantastisch mooie vrijwillige initiatieven staan van organisaties in Wageningen. 

Klik hier voor het handboek. Om het handboek daarna leesbaar te maken klikt u op het 'full screen' symbool.Opschoondag 25 maart 2017

Op 25 maart hebben we samen met bewoners van het AZC de wijk weer opgeschoond. Zeventien bewoners van de wijk en ca 30 bewoners van het AZC haalden op deze zonnige zaterdagochtend weer vele zakken zwerfvuil op. Daarna hebben we gezamelijk een kop koffie of naar believen thee gedronken op het terras bij de camping. Voor zowel wijkbewoners als asielzoekers werd het onderlinge contact zeer op prijs gesteld. Daarmee werd het nuttige en het aangename met elkaar verenigd. Voor herhaling -volgend jaar- vatbaar.

Gladheid
In sommige delen van de wijk is het spiegelglad. Volgens het gemeentelijk beleid worden alleen de doorgaande wegen gestrooid. Dat geldt niet alleen voor Wageningen-Hoog, maar voor de hele gemeente. In de bocht Zoomweg / Dassenboslaan wordt de gladheid bestreden door de aanwonenden. Klik op onderstaande foto voor een fotoverslag van de bijeenkomst van 24 november 2016 over het groenbeheerplan
Het rapport "Boomveiligheidsbeoordeling" vindt u onder deze link.Klik op onderstaande foto voor een fotoverslag van de wijkbijeenkomst van 1 november 2016Legen van vuilcontainers

Het schema voor het legen van de vuilcontainers is flink op z’n kop gezet.

Om tijdig herinnerd te worden is de app "Afvalwijzer" praktisch, vooral rond feestdagen.
Zoek in de AppStore of PlayStore op ‘Afvalwijzer’ en installeer de applicatie.

Op een door u gewenst tijdstip krijgt u een melding welke container aan de weg moet worden gezet.


13 april 2016


Geef uw gegevens aan ons door, zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen houden van relevante berichten.