UITNODIGING

Feestelijke wijkbijeenkomst op zaterdag 11 mei om 9.30 uur
in natuurgebied de Blauwe Kamer
i.v.m. 30 jaar Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog

Op zaterdag 11 mei organiseren we een wijkbijeenkomst in natuurgebied de Blauwe Kamer. We hebben samen met de natuurliefhebbers van het Utrechts Landschap en Jan van Nieuwenhuizen een leuk en interessant programma samengesteld. We hopen dat het ook een gezellige bijeenkomst wordt, want het ontmoeten van uw wijkgenoten is een belangrijk onderdeel.

Programma:
 09:30Ontvangst in restaurant de Blaauwe Kamer (met
koffie/thee en iets erbij)
 10:00Ontstaan van de rivieren en de Blauwe Kamer, door
Jan van Nieuwenhuizen
 10:45Natuurwandeling in natuurgebied de Blauwe kamer
onder leiding van gidsen van het Utrechts
Landschap. Iedere gids heeft haar/zijn eigen
specifieke kennis.
Voor degenen die niet mee kunnen wandelen wordt
een korte film afgespeeld in het informatiecentrum
van het Utrechts Landschap.
 12:30Na afloop van de wandeling kunt u een korte film
bekijken in het informatiecentrum van het Utrechts
Landschap en uiteraard kunt u de lunch genieten op
deze prachtige locatie (voor eigen rekening).

U kunt zich aanmelden door vóór 17 april minimaal € 3,50 per persoon over te boeken op bankrekening NL37 ABNA 0539 3121 34 van stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog onder vermelding van:
• Aantal deelnemers
• Straatnaam en huisnummer
• E-mailadres (bij voorkeur, anders uw telefoonnummer).

Als u niet in staat bent om zelf naar de Blaauwe Kamer te komen, neem dan contact op met onze secretaris, Carla Nijsen, 
info@wageningen-hoog.info of 06-10215760.Tot 11 mei! Neem uw buren mee.Duurzame Huizen Route op zaterdag 13 april


Duurzame huizenroute Wageningen-Hoog een succes!

Warm en behaaglijk binnen, koud en zonnig buiten. Op zaterdag 13 april jl. was de duurzame huizenroute in Wageningen-Hoog. Een succes! Ongeveer 30 bewoners deden mee. Zij namen een kijkje bij zes energiezuinige en duurzaam verbouwde huizen in Wageningen-Hoog. Warmtepompen, driedubbel glas, ventilatiesystemen, alles werd volop bewonderd. Hoeveel geluid maakt een luchtwarmtepomp? Hoe rendabel zijn zonnepanelen? Welk isolatiemateriaal gebruik je voor je dak? Antwoorden op deze vragen en nog veel meer kwamen voorbij. Na afloop was er een borrel waarbij nog goed werd nagepraat en kennis gedeeld. 

De werkgroep Energiek Wageningen-Hoog bekijkt wat zij nog meer kan organiseren voor de wijk. Het unanieme geluid tijdens de borrel luidde in ieder geval: een duurzame huizenroute: volgend jaar weer! Mocht je vragen hebben of ideeën hebben over de transitie naar een energiezuinig Wageningen-Hoog? Laat een bericht achter op Nextdoor. Op de pagina van Duurzaam Wageningen houden we informatie bij voor u.

 

Hartelijk groet, 

De werkgroep Energiek Wageningen-Hoog,

Peter, Stella, Igo, Wilma, Edward en Ivette


Afbeeldingsresultaat voor de wielerbaan kantine wageningen

Ontmoet je buurtgenoten tijdens een kopje koffie


Het bestuur van stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog wil, net als in andere wijken in Wageningen, een ontmoetingsgroep voor en door bewoners van Wageningen-Hoog beginnen. Iedereen is welkom, leeftijd is niet van belang.

De kantine op de Camping “De Wielerbaan” stelt de locatie ter beschikking.

Het idee is om tijdens een opje koffie of thee gezellig met elkaar te praten. Afhankelijk van de interesses van de aanwezigen kan dan bijvoorbeeld:
  • in kleine groepjes iets verteld worden over zijn/haar hobby, reiservaring
  • een stukje muziek worden gespeeld
  • over een leuk of interessant boek worden verteld
  • een spelletje (kaart) worden gespeeld
  • etc.
U heeft waarschijnlijk zelf nog andere ideeën; die horen wij graag van u. Ook een helpende hand is van harte welkom.

Het eerste kopje koffie of thee is gratis. 

Gedacht wordt om het 1x per maand op vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur te organiseren.

De eerste keer is op vrijdag 24 mei a.s. Graag tot dan! 
Vervolgens de 4e vrijdag van iedere maand (28 juni, 26 juli, 23 augustus)

Monique Penders tel 0317-413606 
Margriet van Meeteren tel 0317-314926
Resultaat opschoonochtend 23 maart 2019
 

Wij zijn blij te constateren dat de hoeveelheid afval die we ophalen jaarlijks afneemt. Dat komt mogelijk zowel doordat onze wijkbewoners zich bewuster worden van een schone straat als wel het feit dat ook bewoners van het COA regelmatig in actie komen met prikkers en afvalzakken. 
Vanochtend zijn we met 14 mensen uit de wijk weer actief geweest om afval op te ruimen. We hebben daarbij 29 kilo opgehaald. Bovendien vonden we een autoband, een borstel en spiegel en een dienblad van een bekend biermerk. Inmiddels is alles naar de afvalcentrale gebracht.
Na de inzameling was er een gezellig samenzijn in de kantine van de camping waar we onder het genot van een kopje koffie nog even konden napraten.Zendmast Keijenbergseweg 4 februari 2019

Op ons verzoek heeft de Omgevingsdienst de Vallei ons geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de zendmast aan de Keijenbergseweg.

Op 8-5-2017 is aan KPN vergunning verleend voor het plaatsen van een 40 m hoge zendmast. Wanneer KPN de mast gaat plaatsen is ons onbekend. KPN heeft aangegeven dat zij met de Omgevingsdienst de Vallei contact opnemen als zij willen gaan beginnen. Zij zullen ook met de provincie contact opnemen als er hiervoor bomen gekapt moeten worden.
Verslag van de wijkbijeenkomst van dinsdag 30 oktober 2018 met als onderwerp “ENERGIETRANSITIE”

Belangengroep Energie-transitie

Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst over "Wonen zonder aardgas" hebben Ivette van der Linden en Edward Jacobs een belangengroep "Energie-transitie" opgericht.


Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan

Geef uw gegevens aan ons door, zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen houden van relevante berichten.