Groenbeheer

Op 25 september heeft de gemeente tijdens een rondleiding uitleg gegeven over de plannen voor het groenbeheer. 
Op verzoek van stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog heeft de gemeente een webpagina gemaakt waarop informatie verstrekt wordt over het groen in Wageningen-Hoog om de bewoners te informeren over het groenbeheer. De eerste aanzet is gemaakt. Wij hebben de gemeente verzocht om de pagina inhoudelijk verder vorm te geven door te vermelden welke procedure gevolgd wordt om te komen tot een groenbeheerplan, wie wanneer welk besluit moet nemen, wanneer en op welke wijze wij als bewoners inspraak hebben en ons actief te informeren over de voortgang over plannen en realisatie.Glasvezel Buitenaf

Via projecten van Glasvezel Buitenaf kan het buitengebied voorzien worden van snel internet via glasvezel. Omdat er vragen waren of Wageningen-Hoog ook glasvezel kan krijgen, hebben we contact opgenomen met Glasvezel Buitenaf. Antwoord van Glasvezel Buitenaf: er mag bij de betreffende postcodes geen kabel aanwezig zijn die nu al de mogelijkheid geeft voor een snelle internetverbinding. In Wageningen-Hoog ligt al wel zo'n kabel - namelijk van Ziggo - en kunnen de bewoners desgewenst al beschikken over snel internet. Vandaar dat onze wijk buiten het glasvezelproject valt.Belangengroep Energie-transitie

Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst over "Wonen zonder aardgas" hebben Ivette van der Linden en Edward Jacobs een belangengroep "Energie-transitie" opgericht.


Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan.


Verslag van de Wijkbijeenkomst op 24 april 2018  met als thema “Wonen zonder aardgas”

Vanaf half acht kwamen de wijkgenoten in een toenemende stroom Villa Erica binnen. De (gratis) koffie en thee stonden klaar en tegen acht uur zat de zaal vol. Zo’n 70 mensen hoorden hoe de voorzitter hen verwelkomde en hen informeerde over de laatste stand van zaken met betrekking tot het wijkpanel Oost, het groenbeleidsplan, Lelystad Airport, de Japanse Duizendknoop, permanente bewoning op de camping en de gebiedsvisie op de Eng.
https://photos.app.goo.gl/ebuRiZioSPNhtF912

Daarna gaf hij het woord aan Sanne Meelker, projectleider warmtetransitie bij de gemeente Wageningen. Zij ging kort in op de noodzaak om zonder aardgas verder te gaan en gaf aan dat het niet de eerste energietransitie in Nederland is. We gingen al van hout turf naar olie, naar steenkool, naar aardgas. In 2023 zijn de eerste gasnetten in Nederland afgeschreven en in 2030 moet Wageningen volledig duurzaam “stoken”. Wie en waar gebruiken we aardgas en als er geen aardgas meer kan worden gebruikt, hoe koken en stoken we dan? Wat betekent de warmtetransitie voor Wageningen? Nieuwbouw is al gasloos en er zijn en komen plannen voor bestaande wijken. Gekeken wordt naar financiële constructies, doorgaan met isoleren, meer electriciteit opwekken en er zijn meer technici nodig. Nederland is in Europa het slechtste jongetje in de klas wat betreft duurzaam opgewekte elektriciteit. Een groot warmtenet in Wageningen vanuit restwarmte van Parenco of ultra diepe geothermie is geen optie voor Wageningen-Hoog. Voor elke wijk in Wageningen wordt gekeken naar ouderdom van het gasnet, ouderdom riolering, ouderdom (en labels) van de woningen en de woningdichtheid. Op basis hiervan komt ze voor Wageningen-Hoog tot de conclusie: oud gasnet, lage woningdichtheid, isolatie wat zou inhouden individuele warmtepompen en gas uitfaseren. De zekerheden die Sanne het gehoor kan meegeven zijn:
 • Veel voorwaarden voor warmtetransitie zullen nog moeten worden geschapen
 • We kunnen alleen werken met de techniek van vandaag
 • We gaan niet afwachten
 • We gaan het samen doen.
Vervolgens gaf ze het woord aan Gonneke Hiemstra die met haar man Pieter Bakker een jaren 30 huis duurzaam heeft verbouwd. Ze hebben het huis in 2015 gekocht en het had op energiegebied veel achterstallig onderhoud en een hoge energie rekening. Het huis had enkel glas, geen (spouwmuur) isolatie, een gasboiler en een verouderde cv ketel. Als eerste stap hebben ze een energie adviseur in de arm genomen met subsidie van de gemeente. Vervolgens huizen bezocht via duurzame huizenroute, aannemer uitgezocht die duurzaam verbouwt en een energie adviseur voor meedenken, advisering en begeleiding. Vragen die ze zich stelden:

- hoe ver ga je respectievelijk kun je gaan binnen je budget
- wat is maximaal haalbaar, hun ideaal was volledig van het gas af.

Zo kwamen ze voor verwarming terecht op een warmtepomp, die het nodig maakte het huis volledig te isoleren:, vloeren, dak, ramen en muren. Waarbij soms concessies gedaan moesten worden zoals voorzetramen voor glas in lood ramen en soms geen concessies om het karakter van het huis niet aan te tasten, zoals behoud granieten vloer in de gang. Op de concrete maatregelen die ze troffen ging ze uitvoerig in, waarbij ze voorbeelden van isolatie materialen had meegenomen.

Door de strikte toepassing van isolatie is er ventilatie met een warmte terugwinsysteem aangebracht, voorts een afzuigkap met recirculatie en een douche met warmteterugwin-systeem. Door al deze maatregelen is de elektriciteitsrekening wel fors opgelopen. Dit is opgelost door zonnepanelen, energiezuinige apparatuur en led-lampen. Daarnaast denken ze nog aan een zonneboiler en een pelletkachel.

Na de pauze komt Sanne Meelker met een aantal vragen richting aanwezigen die ze normaliter in groepsverband behandelt, maar gezien de grootte van de opkomst en de beperkte ruimte is dat wat lastig.

Wat komt er uit naar voren:
 • Via Vallei energie kun je gezamenlijk inkoop realiseren
 • De gemeente adviseur kan worden ingeschakeld om naar offertes te kijken
 • In ons wijkbericht aandacht schenken aan woningen die op Wageningen-Hoog energieneutraal zijn. Sanne kan daarvoor wel een interviewer langs sturen.
 • Er is nog geen einddatum voor afkoppeling van het gas, juridisch kan dit nu ook niet.
 • Als er een nieuwe omgevingswet komt met daarin een visie op afkoppeling kan mogelijk een datum worden genoemd.
 • Een hybride warmtesysteem gaat 10/15 jaar mee. Mogelijk is zo’n systeem over een paar jaar ook al weer zonde van de investering.
 • Technisch is er veel mogelijk om synthetisch gas te maken, dat is nog in ontwikkeling, het huidige gasnet is echter te oud voor dat transport. Er wordt al wel mee geëxperimenteerd, maar Sanne schat niet in dat dit voor onze wijk wat zal zijn.
Tot slot wijst Sanne op de website “Wageningen woont duurzaam” waarop inspirerende voorbeelden zijn te zien. Daar is ook te lezen dat men kan bellen voor gratis advies van Robert Jan Geerts (max. ½ uur).

Na het dankwoord van de voorzitter aan de sprekers wordt er nog een tijdje geanimeerd doorgepraat onder het genot van een drankje. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst.

Presentaties:
Klik op de presentatie. De presentatie wordt geopend in een nieuw tabblad. Klik na het openen van de presentatie op "PRESENTATIE BEKIJKEN".

Gemeente Wageningen
Gemeente Wageningen biedt informatie aan vanuit de raad en van een aantal projecten.

Opschoonochtend 24 maart 2018
https://photos.app.goo.gl/cBwWPMYqjAxrxvXn2

In goede samenwerking tussen bewoner van de wijk en bewoners van het AZC hebben we de wijk weer opgeschoond. Bij zo'n opschoonactie blijkt telkens weer dat er meer rommel in de wijk ligt dan je als achteloze autorijder, fietser of wandelaar opmerkt. Gelukkig zijn er een aantal bewoners die rommel die ze opmerken direct opruimen, maar een jaarlijkse opschoonactie bleek toch nodig.
Na afloop hebben we gezamenlijk een kop koffie / thee gedronken bij de camping. Voor zowel wijkbewoners als asielzoekers werd het onderlinge contact zeer op prijs gesteld. 

Klik op de foto voor het foto-album.
Gebiedsvisie Wageningse Eng
Belangen(groepen)

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied met cultuurhistorie en vele natuur- en landschapskwaliteiten. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt een visie opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan.
De volgende bijeenkomst is op 17 april 2018.

https://drive.google.com/open?id=1PCuAaDie6WOtQ5235NXNN1verXEN3udn
Lelystad Airport

Dit dossier is toegevoegd aan 'Belangen(groepen)'.

Status 21 februari 2018: De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minstens een jaar uitgesteld. Dat betekent dat het vernieuwde vliegveld pas op zijn vroegst in 2020 open gaat. Wel zijn de routes aangepast; de routes gaan nu over Wageningen-Hoog. 

Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend tijdens een ingelaste persconferentie op het ministerie in Den Haag.

Storm 18 januari 2018

De storm van donderdag 18 januari heeft veel schade aan bomen en een enkele woning opgeleverd. 

Klik op de foto voor het foto-album.

https://photos.app.goo.gl/m2HVn7xkWLlep6Gi1NOODGEVAL? Uw mobiele telefoon kan hulp bieden

Een noodnummer en medische gegevens instellen op uw mobiele telefoon (smart phone) kan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Veel mensen hebben een mobiele telefoon bij zich. Als u iets overkomt, dan kunnen hulpverleners via uw mobiele telefoon:
* noodnummers bellen (112)
* door u ingestelde sos contactpersonen bellen
* door u aangegeven medische gegevens zien

De toegang tot die gegevens is mogelijk vóórdat een toegangscode ingetoetst moet worden.
Uiteraard heeft een hulpverlener alleen toegang tot de gegevens die u speciaal daarvoor heeft ingevoerd.

In het kader van de privacy; let op! Niet iedereen die uw mobiele telefoon heeft is een hulpverlener. Iedereen die uw mobiele telefoon heeft, heeft de beschikking de door u ingevoerde gegevens. Aan u de keuze.


Stel dat mij iets overkomt en een hulpverlener heeft pakt mijn mobiele telefoon, hoe kan zij/hij dan gebruik maken van mijn noodgegevens? Een voorbeeld van een iPhone:
Toelichting bij bovenstaande schermen (van links naar rechts):
 • telefoon wordt aangezet; toegangscode moet ingetoetst worden; linksonder selecteert u 'noodgeval'
 • de mogelijkheden voor een telefonische noodoproep verschijnen; hier kunt u een noodnummer bellen of  linksonder 'Medische ID' selecteren
 • na het selecteren van 'Medische ID' verschijnen de medische gegevens
 • door verder te bladeren zijn de gegevens van mijn SOS-contactpersonen zichtbaar
Hoe u de gegevens instelt voor iedere type telefoon, wordt beschreven op deze website (*).


(*) Sommige links naar Android apps werken niet. Een Android app die getest is, is "In geval van nood".De Japanse duizendknoop laatste stand van zaken (juli 2017)

Derk HilleRisLambers en Robert van der Bilt hebben een inventarisatie gemaakt. Met Carla Nijsen en Willem Kuijt hebben ze een aantal plekken bekeken en spraken ze af dat het afval van de Japanse Duizendknoop bij melding via Willem Kuijt door de Gemeente zal worden opgehaald ter verbranding in de afvaloven. Dit afval mag immers niet bij het groenafval omdat dit gecomposteerd wordt en via de compost de Japanse Duizendknoop (een taaie rakker) toch weer verder kan worden verspreid.

Na de oproep voor vrijwilligers ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Wageningen-Hoog hebben zich 8 mensen aangemeld. Renée van der Schalk (die voor koffie zorgt), Henk Abma, Laurens Beerepoot, Johan Grasman, Chris Reij,  Nils Borgesius, Toon Loonen en Jan Goudkuil. Ook zijn er telefonisch vragen  gesteld aan de beide organisatoren over de plant en de (noodzaak tot) bestrijding ervan.

Inmiddels hebben ze al een aantal maandagochtenden de beruchte plant verwijderd, o.a. aan het eind van de Mollaan in het bos en langs de Hollandse weg.
Bijgaand enige actiefoto's . Voorbijgangers zijn geïnteresseerd in wat de werkgroepleden aan het doen zijn, en worden zich zodoende ook bewust van wat de Japanse Duizendknoop voor effect kan hebben. 

https://goo.gl/photos/PyT1Tn8dsmF76ziz9
klik op de foto voor meer foto's

Wilt u meer info of doet u ook graag mee met de huidige werkgroep (elke maandag vanaf 10.30 uur), neemt u dan contact op met:

Derk HilleRisLambers, derk@tele2.nl Dassenboslaan 15 (tel. 0317-415251)
Robert van der Bilt, robert.vanderbilt@gmail.com Eekhoornlaan 5 (tel. 0317-416030)

De actieve Duizendknoop verwijderaars zijn (samen met Derk en Robert):
Henk Abma
Laurens Beerepoot
Harry Daniels
Johan Grasman
Toon Loonen
Chris Reij 
Renee van der Schalk

De bermen hebben wij dus al redelijk geïnventariseerd, en in dit stadium willen wij graag horen van Wageningen-Hoog bewoners die in hun tuin Japanse Duizendknoop hebben.

----

Achtergrond informatie:
Zo ziet Japanse duizendknoop eruit.
 


Meer informatie op de website van www.bestrijdingduizendknoop.nl


Onderzoek naar architectuur Amsterdamse School
Een groep geïnteresseerden doet onderzoek naar de architectuur van de Amsterdamse School in Wageningen Hoog. In het kader daarvan wordt het document 'de Geschiedenis van Wageningen-Hoog' uit 1994 van de heer N.H.A. Greve gepubliceerd.


Misdaad in kaart
De politie informeert op hun website over inbraken en pogingen tot inbraak in een buurt van de laatste 3 maanden. De website is te raadplegen onder deze link.
Samen Wageningen

Gemeente Wageningen wil samen met ons kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beleid rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn zo goed mogelijk wordt ingevuld. 
We stellen het zeer op prijs dat de gemeente samenwerking zoekt, dus laten we samen met hen het beleid vormgeven.
De gemeente organiseert een aantal bijeenkomsten waarop verschillende onderwerpen aan bod komen. U kunt aan deze bijeenkomsten deelnemen. Alle informatie hierover vindt u op de website van Samen Wageningen.Wagenings fotoalbum

Het Wagenings fotoalbum is een pagina op Facebook waarop iedereen die hiervan lid is foto's kan plaatsen die een verhaal vertellen over het huidige Wageningen of het Wageningen van vroeger.

Om foto's te plaatsen moet je aangemeld zijn bij facebook en 'vriend' zijn. Iedereen kan de foto's bekijken.

Wilt u foto's toevoegen maar geen lid worden van facebook? Neem dan contact op met Edward Jacobs.Veiligheid in en om huis
Op dinsdag 11 april organiseert het Startpunt een informatiemiddag voor ouderen met als thema ‘Veiligheid in en om huis’. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.30 uur in de Wielewaag.

Onderwerpen:

 • Veiligheid in en om huis en inbraakpreventie
 • Babbeltruc’s aan de deur
 • Gebruik van sleutelkluisjes
 • Oplichting via internet etc.

Deelname aan deze middag is gratis en men hoeft zich niet aan te melden

Meer info op de website van Startpunt.Vrijwillige hulp in Wageningen
Het Vrijwilligers Centrum heeft een handboek ontwikkeld waarin fantastisch mooie vrijwillige initiatieven staan van organisaties in Wageningen. 

Klik hier voor het handboek. Om het handboek daarna leesbaar te maken klikt u op het 'full screen' symbool.Gladheid
In sommige delen van de wijk is het spiegelglad. Volgens het gemeentelijk beleid worden alleen de doorgaande wegen gestrooid. Dat geldt niet alleen voor Wageningen-Hoog, maar voor de hele gemeente. In de bocht Zoomweg / Dassenboslaan wordt de gladheid bestreden door de aanwonenden. Legen van vuilcontainers

Het schema voor het legen van de vuilcontainers is flink op z’n kop gezet.

Om tijdig herinnerd te worden is de app "Afvalwijzer" praktisch, vooral rond feestdagen.
Zoek in de AppStore of PlayStore op ‘Afvalwijzer’ en installeer de applicatie.

Op een door u gewenst tijdstip krijgt u een melding welke container aan de weg moet worden gezet.


13 april 2016


Geef uw gegevens aan ons door, zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen houden van relevante berichten.