UITNODIGING voor de wijkbijeenkomst op

dinsdag 24 april 2018 om 20:00 uur

met als onderwerp

“WONEN ZONDER AARDGAS”


in Villa Erica in Bennekom
de zaal is open vanaf 19:30 uur

Om 20:00 uur openen we de bijeenkomst met een toelichting op enkele actuele onderwerpen uit de wijk.

Aansluitend kunnen eventuele bespreekpunten aan de orde komen.

Wonen zonder aardgas lijkt een ver-van-mijn-bed onderwerp, maar Nederland moet in 2050 ‘van het gas af’ zijn. De gemeente Wageningen is nog ambitieuzer, ze willen dat wij in 2030 al van het gas af zijn.

Voor dit onderwerp hebben we twee gastsprekers uitgenodigd.

Sanne Meelker, projectleider warmtetransitie voor de gemeente Wageningen, geeft een presentatie over Wageningen aardgasloos en gaat met ons in gesprek over toekomstige scenario’s voor Wageningen-Hoog. Aansluitend geeft een medewerker van Alliander een toelichting over de mogelijkheden en gevolgen voor de distributie van energie. Alliander is als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte.

Na de presentaties deelt Sanne Meelker ons in in groepen en legt ons een aantal vragen voor. De resultaten daarvan koppelt ze terug in de bijeenkomst in het najaar.

Koffie en thee zijn verkrijgbaar voor €1,00, fris en wijn voor €1,50.

De avond eindigt om ongeveer 21:30 uur.Gemeente Wageningen
Gemeente Wageningen biedt informatie aan vanuit de raad en van een aantal projecten.

Opschoonochtend 24 maart 2018
https://photos.app.goo.gl/cBwWPMYqjAxrxvXn2

In goede samenwerking tussen bewoner van de wijk en bewoners van het AZC hebben we de wijk weer opgeschoond. Bij zo'n opschoonactie blijkt telkens weer dat er meer rommel in de wijk ligt dan je als achteloze autorijder, fietser of wandelaar opmerkt. Gelukkig zijn er een aantal bewoners die rommel die ze opmerken direct opruimen, maar een jaarlijkse opschoonactie bleek toch nodig.
Na afloop hebben we gezamenlijk een kop koffie / thee gedronken bij de camping. Voor zowel wijkbewoners als asielzoekers werd het onderlinge contact zeer op prijs gesteld. 

Klik op de foto voor het foto-album.
Gebiedsvisie Wageningse Eng
Belangen(groepen)

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied met cultuurhistorie en vele natuur- en landschapskwaliteiten. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, wordt een visie opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld voor de Eng vastgelegd en dat wordt vervolgens verankerd in een nieuw bestemmingsplan.
De volgende bijeenkomst is op 17 april 2018.

https://drive.google.com/open?id=1PCuAaDie6WOtQ5235NXNN1verXEN3udn
Lelystad Airport

Dit dossier is toegevoegd aan 'Belangen(groepen)'.

Status 21 februari 2018: De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minstens een jaar uitgesteld. Dat betekent dat het vernieuwde vliegveld pas op zijn vroegst in 2020 open gaat. Wel zijn de routes aangepast; de routes gaan nu over Wageningen-Hoog. 

Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend tijdens een ingelaste persconferentie op het ministerie in Den Haag.

Storm 18 januari 2018

De storm van donderdag 18 januari heeft veel schade aan bomen en een enkele woning opgeleverd. 

Klik op de foto voor het foto-album.

https://photos.app.goo.gl/m2HVn7xkWLlep6Gi1NOODGEVAL? Uw mobiele telefoon kan hulp bieden

Een noodnummer en medische gegevens instellen op uw mobiele telefoon (smart phone) kan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Veel mensen hebben een mobiele telefoon bij zich. Als u iets overkomt, dan kunnen hulpverleners via uw mobiele telefoon:
* noodnummers bellen (112)
* door u ingestelde sos contactpersonen bellen
* door u aangegeven medische gegevens zien

De toegang tot die gegevens is mogelijk vóórdat een toegangscode ingetoetst moet worden.
Uiteraard heeft een hulpverlener alleen toegang tot de gegevens die u speciaal daarvoor heeft ingevoerd.

In het kader van de privacy; let op! Niet iedereen die uw mobiele telefoon heeft is een hulpverlener. Iedereen die uw mobiele telefoon heeft, heeft de beschikking de door u ingevoerde gegevens. Aan u de keuze.


Stel dat mij iets overkomt en een hulpverlener heeft pakt mijn mobiele telefoon, hoe kan zij/hij dan gebruik maken van mijn noodgegevens? Een voorbeeld van een iPhone:
Toelichting bij bovenstaande schermen (van links naar rechts):
  • telefoon wordt aangezet; toegangscode moet ingetoetst worden; linksonder selecteert u 'noodgeval'
  • de mogelijkheden voor een telefonische noodoproep verschijnen; hier kunt u een noodnummer bellen of  linksonder 'Medische ID' selecteren
  • na het selecteren van 'Medische ID' verschijnen de medische gegevens
  • door verder te bladeren zijn de gegevens van mijn SOS-contactpersonen zichtbaar
Hoe u de gegevens instelt voor iedere type telefoon, wordt beschreven op deze website (*).


(*) Sommige links naar Android apps werken niet. Een Android app die getest is, is "In geval van nood".De Japanse duizendknoop laatste stand van zaken (juli 2017)

Derk HilleRisLambers en Robert van der Bilt hebben een inventarisatie gemaakt. Met Carla Nijsen en Willem Kuijt hebben ze een aantal plekken bekeken en spraken ze af dat het afval van de Japanse Duizendknoop bij melding via Willem Kuijt door de Gemeente zal worden opgehaald ter verbranding in de afvaloven. Dit afval mag immers niet bij het groenafval omdat dit gecomposteerd wordt en via de compost de Japanse Duizendknoop (een taaie rakker) toch weer verder kan worden verspreid.

Na de oproep voor vrijwilligers ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Wageningen-Hoog hebben zich 8 mensen aangemeld. Renée van der Schalk (die voor koffie zorgt), Henk Abma, Laurens Beerepoot, Johan Grasman, Chris Reij,  Nils Borgesius, Toon Loonen en Jan Goudkuil. Ook zijn er telefonisch vragen  gesteld aan de beide organisatoren over de plant en de (noodzaak tot) bestrijding ervan.

Inmiddels hebben ze al een aantal maandagochtenden de beruchte plant verwijderd, o.a. aan het eind van de Mollaan in het bos en langs de Hollandse weg.
Bijgaand enige actiefoto's . Voorbijgangers zijn geïnteresseerd in wat de werkgroepleden aan het doen zijn, en worden zich zodoende ook bewust van wat de Japanse Duizendknoop voor effect kan hebben. 

https://goo.gl/photos/PyT1Tn8dsmF76ziz9
klik op de foto voor meer foto's

Wilt u meer info of doet u ook graag mee met de huidige werkgroep (elke maandag vanaf 10.30 uur), neemt u dan contact op met:

Derk HilleRisLambers, derk@tele2.nl Dassenboslaan 15 (tel. 0317-415251)
Robert van der Bilt, robert.vanderbilt@gmail.com Eekhoornlaan 5 (tel. 0317-416030)

De actieve Duizendknoop verwijderaars zijn (samen met Derk en Robert):
Henk Abma
Laurens Beerepoot
Harry Daniels
Johan Grasman
Toon Loonen
Chris Reij 
Renee van der Schalk

De bermen hebben wij dus al redelijk geïnventariseerd, en in dit stadium willen wij graag horen van Wageningen-Hoog bewoners die in hun tuin Japanse Duizendknoop hebben.

----

Achtergrond informatie:
Zo ziet Japanse duizendknoop eruit.
 


Meer informatie op de website van www.bestrijdingduizendknoop.nl


Onderzoek naar architectuur Amsterdamse School
Een groep geïnteresseerden doet onderzoek naar de architectuur van de Amsterdamse School in Wageningen Hoog. In het kader daarvan wordt het document 'de Geschiedenis van Wageningen-Hoog' uit 1994 van de heer N.H.A. Greve gepubliceerd.


Misdaad in kaart
De politie informeert op hun website over inbraken en pogingen tot inbraak in een buurt van de laatste 3 maanden. De website is te raadplegen onder deze link.
Samen Wageningen

Gemeente Wageningen wil samen met ons kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beleid rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn zo goed mogelijk wordt ingevuld. 
We stellen het zeer op prijs dat de gemeente samenwerking zoekt, dus laten we samen met hen het beleid vormgeven.
De gemeente organiseert een aantal bijeenkomsten waarop verschillende onderwerpen aan bod komen. U kunt aan deze bijeenkomsten deelnemen. Alle informatie hierover vindt u op de website van Samen Wageningen.Wagenings fotoalbum

Het Wagenings fotoalbum is een pagina op Facebook waarop iedereen die hiervan lid is foto's kan plaatsen die een verhaal vertellen over het huidige Wageningen of het Wageningen van vroeger.

Om foto's te plaatsen moet je aangemeld zijn bij facebook en 'vriend' zijn. Iedereen kan de foto's bekijken.

Wilt u foto's toevoegen maar geen lid worden van facebook? Neem dan contact op met Edward Jacobs.Veiligheid in en om huis
Op dinsdag 11 april organiseert het Startpunt een informatiemiddag voor ouderen met als thema ‘Veiligheid in en om huis’. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.30 uur in de Wielewaag.

Onderwerpen:

  • Veiligheid in en om huis en inbraakpreventie
  • Babbeltruc’s aan de deur
  • Gebruik van sleutelkluisjes
  • Oplichting via internet etc.

Deelname aan deze middag is gratis en men hoeft zich niet aan te melden

Meer info op de website van Startpunt.Vrijwillige hulp in Wageningen
Het Vrijwilligers Centrum heeft een handboek ontwikkeld waarin fantastisch mooie vrijwillige initiatieven staan van organisaties in Wageningen. 

Klik hier voor het handboek. Om het handboek daarna leesbaar te maken klikt u op het 'full screen' symbool.Gladheid
In sommige delen van de wijk is het spiegelglad. Volgens het gemeentelijk beleid worden alleen de doorgaande wegen gestrooid. Dat geldt niet alleen voor Wageningen-Hoog, maar voor de hele gemeente. In de bocht Zoomweg / Dassenboslaan wordt de gladheid bestreden door de aanwonenden. Legen van vuilcontainers

Het schema voor het legen van de vuilcontainers is flink op z’n kop gezet.

Om tijdig herinnerd te worden is de app "Afvalwijzer" praktisch, vooral rond feestdagen.
Zoek in de AppStore of PlayStore op ‘Afvalwijzer’ en installeer de applicatie.

Op een door u gewenst tijdstip krijgt u een melding welke container aan de weg moet worden gezet.


13 april 2016


Geef uw gegevens aan ons door, zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen houden van relevante berichten.