Писане на ударени гласни в уеб форми

Удряне на букви

Ако софтуерът, който ползвате не поддържа писане на ударения, но позволява четенето на такива, можете да използвате този скрипт.

За да напишете ударена буква, поставете курсора след нея (или я селектирайте) и натиснете бутона „Удряне на селектрираната буква“.

Друг начин да напишете ударена гласна е като въведете знака ' след нея. След като натиснете бутона „Удряне“, гласните, след които сте сложили знака ', ще бъдат ударени.

Възможно е ударените букви да не се визуализират правилно, ако има проблем със софтуера или шрифтовете.

При тестване с Mozilla Firefox 7.0.1 под Ubuntu и шрифт Courier New се вижда това (снимка на екрана):Скриптът позволява поставянето на два вида акценти - акут и гравис.

Grave accent (статия в английската Уикипедия)
Acute accent (статия в английската Уикипедия)
Акут (статия в българската Уикипедия)

Не гарантирам, че информацията в Уикипедия за ударенията в българския език е коректна.

Дискусия в Уикипедия относно посоката на ударението (има примери от речници и учебници). Откъс от дискусията:

В Българска фонетика (Д. Тилков, Т. Бояджиев, С. 1977), на стр. 160-161 намерих косвена информация за посоката на ударението: в думи с две ударения едното от ударенията се изговаря по-слабо. То е наречено второстепенно или допълнително и се отбелязва обратно на основното ударение, т.е. "/". Дадени са много примери, ето малко от тях: Бо̀тевгра́д, Ца̀ригра́д, а́втотранспо̀рт и т.н. --Хари 11:30, 21 сеп 2004 (UTC)

В българските текстове в Интернет най-често удареното и се пише като "ѝ" (ударено и с гравис и кодирано с един символ Unicode "U+045D CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE" вместо с два символа - буквата "и" и акцент). Не броя случаите когато се изписва съвсем погрешно й (и кратко) - те вероятно са повече.

Друга дискусия в Уикипедия относно ударенията. Откъс от дискусията:

Правилно е "тежкото" ударение

В българския, от последния правописен речник има вече САМО тежко ударение - Combining Grave Accent [ ̀ ]. Даже и за думите с двойно ударение като, примерно, волейболист. (с ударенията - во̀лейболѝст)

Ето вярна проба: а̀, А̀, ъ̀, Ъ̀, о̀, О̀, у̀, У̀, ѐ, Ѐ, ѝ, Ѝ, ю̀, Ю̀, я̀, Я̀

(ИнжИнера 23:15, 19 окт 2004 (UTC))

Една лястовица пролет не прави. Ако има текст с обяснение за промяната, кажи. Това е вече друга работа.
П.П. Всъщност сега видях, че и в моята граматика в главата за ударение е използвано само тежко. Явно е станала някаква промяна. Кога и как не знам. --Емил Петков 11:11, 25 март 2006 (UTC)