TEENUSTE HINNAD

TEENUSTE HINNAKIRI

RAAMATUPIDAMISTEENUSED


Algdokumentide hulk kuus, kvartalis – kuu-, kvartalimaksumus:
Kuni 5 - 30.00 €, 6-15 – 40.00 €, 16-35 – 50.00 €,   36-50 – 60.00 €, 51-75 - 75.00 €,  76-100 - 90.00 €, 
101-150 - 120.00 €, 151-200 - 150.00 €, 201-250 - 180.00 €, 251-300 - 210.00 €, 301-350 - 240.00 €, 35ja enam – kokkuleppehind.
 
Algdokumentideks on: müügiarve, ostuarve, tšekk, pangaväljavõte, kassa sissetuleku ja väljamineku orderid, kauba või põhivahendite mahakandmise või arvelevõtmise akt, leping, eksporti või importi kinnitav dokument, töölähetuse aruanne.
 
Seotud välismaa majandustegevuse toimingutega rakendatakse koefitsient 1,5.
Seotud krüptoraha toimingutega rakendatakse koefitsient 2.

Ülalmainitud summad tasutakse pideva raamatupidamisteeninduse Lepingu alusel ja sisaldavad endas:

Raamatupidamis- ja maksuarvestuse pidamine raamatupidamise seaduse poolt ette nähtud korras.
Töölähetus- ja avansiaruannete ning samuti muude koonddokumentide koostamine.
Põhivara arvestus, selle amortisatsioon, inventarisatsioon ja mahakandmine.
Palgaarvestus (1 töötaja).
Käibemaksu, tulu- ja sotsiaalmaksude arvestus.
Muude firmasiseste aruannete saatmine ettevõtte juhatusele (saldoaruanne, ostude ja müükide arvestus, tasumisele kuuluvad maksud).
Igakuise aruandluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (deklaratsioonid käibemaksu, palga jm kohta).
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile (mitte lühema kui 1-aastase teenuslepingu korral).
Osutatavate teenustega seotud konsultatsioonid (kuni 1 tund kuus).

Lisateenused. Hind eurodes. Märkus
Esimene kuu raamatupidamisteenindust tasuta
Majandusaasta aruande koostamine alates 30.00
Raamatupidamisarvestuse pidamise reeglite koostamine alates 30.00
Sõidupäeviku pidamine alates 30.00 kuus
Konsultatsioonid sõltuvalt küsimuse keerulisusest 25.00-30.00 tund
Raamatupidaja töötamine tellija asukohas 20.00 tund
Käibemaksukohustuslasena registreerimine alates 30.00
Vormi E101/E106 taotluse vormistamine 20.00
Arhiveerimine 20.00 aasta
Statistilise aastaaruande koostamine (e-stat) alates 10.00 aruanne
Statistilise kuuaruande koostamine (e-stat) alates 5.00 aruanne
Vahearuanded (bilanss, kasumiaruanne jm) alates 10.00 aruanne
Töölähetuse vormistamine (käsk, aruanne) 10.00 aruanne
Palgaarvestus (alates 2. töötajast) 5.00 töötaja
Pangaülekanded (rahvusvahelised ) 1.00 tk
Pangaülekanded (liidusisesed) 0.50 tk
Arvete koostamine (sõltuvalt keerulisusest) 1.00-10.00 arve
Laoarvestus (sõltuvalt keerulisusest) 0.30-3.00 artikkel/grupp

Tunnitasu maksumus – 15.00-25.00 eurot tund sõltuvalt arvestuse keerulisusest.

MAKSUNÕUSTAMINE

Maksukonsultatsioonide maksumus 30,00-50,00 eurot tunnis sõltuvalt küsimuse keerulisusest.

FINANTS- JA ÄRINÕUSTAMINE

Muudatuste kandmine Äriregistrisse – 30,00 eurot
Finantsanalüüs ja eelarvete koostamine – 25,00 eurot/tund

ETTEVÕTTE ELEKTROONILINE ASUTAMINE

Äriregistri kaudu uue ettevõtte asutamise maksumus:
OÜ, TÜ, UÜ – 40 eurot sõltumata osanike ja juhatuse liikmete arvust,
FIE – 20 eurot.

V&O Outsourcing & Consulting veebilehele:
Raamatupidamisteenused, konsultatsioonid ja ettevõtete asutamine