La Carta del Paisatge


Què és la Carta del Paisatge?

La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà és un gran projecte a nivell comarcal que té com a objectiu final aconseguir compromisos reals de preservació i ordenació dels paisatges de l’Alt Empordà, nascuts del treball i participació de tots els agents socials, econòmics i ciutadans implicats.

El desenvolupament del projecte s’estendrà durant 13 mesos, de desembre del 2008 fins el mes de desembre del 2009.

L’entitat que coordinarà i es responsabilitzarà de la totalitat del procés és La Copa SCCL, una cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, els beneficis de la qual són destinats a projectes de protecció del medi ambient.Què vol aconseguir la Carta?

De caràcter voluntari, busca l’assoliment de pactes i compromisos, tant de l’administració, com dels agents privats, com entre ells, per la millora, el foment i la preservació del paisatge, ja que aquest es construeix i es transforma entre tots.


Com ho vol aconseguir?

Aquests acords s’aconsegueixen mitjançant un procés participatiu que finalitza amb la signatura pública d’un document, on s’estableixen els compromisos adoptats per cadascun dels agents en favor del paisatge, les actuacions a desenvolupar i el calendari per assolir els objectius. La Carta del Paisatge esdevé doncs el full de ruta on apareixen les accions que cal dur a terme en els propers anys per tal de protegir, ordenar i gestionar el paisatge de l’Alt Empordà.

 El procés de participació

SESSIÓ PLENÀRIA INICIAL – Dimecres 22 d’abril de 2009, 19:30 h. Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Presentació de la Carta del Paisatge i del document de diagnosi.

TALLERS INICIALS - Deliberació del document de diagnosi i de les propostes d’actuació.

TALLERS FINALS - Consens de les actuacions per mantenir, restaurar, millorar, modificar o regenerar el paisatge.

SESSIÓ PLENÀRIA FINAL - Divendres 25 de setembre de 2009 – 19:30 h. Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Presentació dels acords assolits i signatura de la Carta.