புதிய செய்தி

இனி இந்த பக்கத்தில் அருகில் உள்ள பெட்டியில் மாதவாரியான செய்திகளின் பதிவுகள் ஒரு ஆண்டுவரை இருக்கும்.
 03.08.2015
எஸ்.எஸ்.எல்.சி மதிப்பெண் சான்று
காலிப்பணியிட விவரம்
CPS Missing Credit
CPS
 05.08.2015
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்பு 1
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்பு 2
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்பு 3
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்பு 4
மு.க.அ.சுற்றுபயணம் ஆகஸ்ட்டு 2015
 10.08.2015

நலத்திட்ட பதிவேடு படிவம்
பெண்கல்வி போட்டிகள் அவசரம்
                     12.08.2015

 13.08.2015
சாரண ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி விடுவிப்பு ஆணை
 17.08.2015

JRC LETTERE
 18.08.2015

 24.08.2015

உடற்றிறக்கழகம் - குழு நிர்ணயக்கூட்டம்
 27.08.2015
 
 SEPTEMBER 2015 
 02.09.2015

 03.09.2015

 04.09.2015

ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள்
 08.09.2015

SC/ST INS-MOST URGENT
PAGE 2
MODEL FORM
PASSWORD

 10.09.2015

SCALE REGISTER MOST URGENT

ALLOTMENT "B1" Page 1
ALLOTMENT "B1" Page 2
ALLOTMENT "B1" Page 3

 12.09.2015

இரண்டாம் பருவ புத்தகம் வழங்குதல்
 14.09.2015

 15.09.2015

 18.09.2015
COUNSELLING
Free Book
 21.09.2015

ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் விவரங்கள் 

001       002      003    004     005
 22.09.2015
 24.09.2015
Forest animal weekly 2015
flying-squad-sep2015
 25.09.2015
EXAM OCTOBER 2015 URGENT REVISED ORDER 
001        002      003
 26.09.2015


 30.09.2015
நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை

தேர்தல் அவசரம்-மாவட்ட ஆட்சியர்


மா.க.அலுவலர் சுற்றுப்பயணம்
 
  
Subpages (1): OCTOBER 2015
Comments