Masterat - Strategii de eGuvernare

Bibliografie

Note de curs publicate pe site

Lumea digitală (A)

eGuvernare (B)

Managementul documentelor (C)

Cărți

(A) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, 2015 paginile 4-42, 108-132, 224-231

Baltac, Vasile - Mituri și realitate în era digitală, Blog, comentarii, eseuri, Editura Excel XXI Books, 2016 paginile 17-121.

(B) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, 2015 paginile 202-209

Baltac, Vasile - Mituri și realitate în era digitală, Blog, comentarii, eseuri, Editura Excel XXI Books, 2016 paginile 127-162.

(C) Baltac, Vasile - Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, București, 2015, paginile 210-218

Prezentarea la examen se poate face numai după acceptarea si notarea referatului final solicitat la seminar de Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE

Aprilie 2018