Strona główna

Koło Naukowe Młodych Dydaktyków działa przy Instytucie Inżynierii Mechanicznej (dawniej: Edukacji Techniczno-Informatycznej) Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Główne cele Koła:
  • Wdrażanie studentów do pracy badawczej
  • Promowanie nowoczesnej dydaktyki

Cele szczegółowe:

  • Inspirowanie studentów do aktywnego poznawania podejścia do edukacji techniczno-informatycznej
  • Wdrażanie członków Koła do samodzielnej działalności badawczej
  • Rozpowszechnianie ciekawych aktywizujących metod nauczania-uczenia się
  • Promowanie Instytutu

W przypadku pytań, propozycji współpracy czy chęci wstąpienia do koła prosimy o kontakt: knmd.uz@gmail.com.

Zapraszamy na nasz FB: https://www.facebook.com/KNMDUZ/