Послуги

Навчальний центр «ДП-ТЕСТ»

здійснює навчання та підготовку до сертифікації фахівців з неруйнівного контролю відповідно до стандартів ДСТУ EN ISO 9712:2014 "Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю" (1, 2, 3 кваліфікаційні рівні) та ДСТУ EN 4179:2017 "Аерокосмічна серія. Кваліфікація та схвалення персоналу з неруйнівного контролю" (рівень 1, 2) на базі сучасного обладнання за участю кваліфікованих викладачів, сертифікованих на 2 та 3 кваліфікаційні рівні.

Навчальний центр з неруйнівного контролю входить до структури ПП "ДП-ТЕСТ" - українського підприємства, що засноване у 2000 році, провідними напрямками діяльності якого є:

   • розробка, виробництво, реалізація засобів і матеріалів неруйнівного контролю та технічної діагностики;

   • розробка технологій неруйнівного контролю та технічної діагностики;

   • підготовка (навчання) фахівців з неруйнівного контролю.

Послуги з навчання

Навчальний центр "ДП-ТЕСТ" пропонує співробітництво з питань підготовки кандидатів у фахівці з неруйнівного контрлю до сертифікації відповідно до стандартів ДСТУ EN ISO 9712 та ДСТУ EN 4179. Навчання включає теоретичну та практичну підготовку, яку здійснюють викладачі НЦ - провідні фахівці з НК, сертифіковані на 2-ий та 3-ий кваліфікаційні рівні.

Послуги з навчання включають:

  • експертизу заявних документів щодо навчання;

  • підготовку супровідної документації процесу навчання;

  • теоретичне та практичне навчання за заявленими методами і секторами (на обладнанні НЦ з урахуванням побажань замовника щодо специфіки навчання або/та на обладнанні замовника);

  • забезпечення перерв на каву (чай);

  • користування бібліотекою довідникової літератури та сучасних нормативних документів, які має в своєму розпорядженні НЦ;

  • надання кандидатам методичних матеріалів та опорних конспектів лекцій із заявлених методів;

  • внутрішню перевірку знань кандидатів та консультації перед екзаменами;

  • видачу свідоцтв про завершення навчання (у разі виконання умов навчання).

Після закінчення навчання кандидату у фахівці з НК, за умови виконання всіх умов навчання, видається свідоцтво про успішне проходження курсу спеціальної підготовки, оформлене українською та англійською мовами. Після отримання свідоцтва кандидат направляється до компетентного органу для проходження атестації та сертифікації на відповідний кваліфікаційний рівень у відповідності до вимог стандартів EN ISO 9712 та EN 4179. Навчальний центр «ДП-ТЕСТ» надає супровід в оформленні документів на сертифікацію. Вимоги до кандидата на сертифікацію зазначені у відповідних стандартах.

Поряд з підготовкою до сертифікації, НЦ "ДП-ТЕСТ" проводить навчання фахівців за спеціальними програмами на замовлення. Спецпрограми складаються кваліфікованими фахівцями навчального центру і узгоджуються із замовником. Після завершення навчання за спецпрограмою слухачі отримують відповідні свідоцтва, в яких зазначається назва курсу, його обсяг у годинах та ін.

Компетентність НЦ "ДП-ТЕСТ"

Навчальний центр "ДП-ТЕСТ" визнаний Органом з сертифікації персоналу "Євро Стандарт Сертифікація НК" (сертифікат про визнання від 31.01.2019 р.), Центром сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики (сертифікат компетентності №УЦ016/17 від 10.04.2017 р.).

Технічна компетентність НЦ визначається документами системи якості, відповідністю вимогам ISO/TR 25108 "Non-destructive testing - Guidelines for NDT personnel training organizations", ДСТУ EN ISO 9712 "Неруйнівний контроль – Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю", ДСТУ EN 4179 "Аерокосмічна серія - Кваліфікація та схвалення персоналу з неруйнівного контролю" та іншими нормативними документами у галузі неруйнівного контролю. Зміст програм спеціальної підготовки фахівців відповідає вимогам ISO/TS 25107:2018(E) "Non-destructive testing — NDT training syllabuses" і передбачають теоретичне та практичне навчання.

Оснащення НЦ "ДП-ТЕСТ"

У навчальному центрі «ДП-ТЕСТ» є власна база нормативної документації (міжнародних, європейських і національних стандартів) з загальних питань неруйнівного контролю, а також ультразвукового, вихрострумового, магнітного, візуального, капілярного, радіаційного контролю. Центр в достатній кількості володіє актуальною навчальною та довідковою літературою українською, англійською та російською мовами.

Центр володіє сучасним дефектоскопічним та вимірювальним обладнанням, яке використовується при проведенні навчання, а також багатим парком навчальних зразків, серед яких: зварні з'єднання різних видів, прокатні труби, зубчасті колеса, лопатки турбінні, лиття та ін.

Організація навчання

Навчання в НЦ "ДП-ТЕСТ" проходить по мірі набору груп. Навчання проводиться за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, 103 (3 поверх, учбовий клас). Заняття проводяться з понеділка по п'ятницю відповідно до 8-годинного робочого дня з перервами на каву та обідньою перервою. Навчальний центр має власну зону паркування, що знаходиться під охороною.

Запис на навчання

Для оформлення договору послуг з навчання необхідно надіслати копію заповненої заявки на навчання на адресу електронної пошти: ndt-training@ukr.net

Консультацію щодо навчання Ви можете отримати за телефоном: +38 (050) 351-15-05.

Бланк заявки (ISO 9712)
Бланк заявки (EN 4179)

Учбовий клас НЦ "ДП-ТЕСТ"

Теоретичне навчання кандидатів

Практичне навчання (ISO 9712)

Практичне навчання (EN 4179)

Скарги та рекламації

Кожен фахівець, який проходить навчання у НЦНК «ДП-ТЕСТ», має право направити свої скарги або апеляції з приводу організації або якості навчання. У разі отримання скарги про порушення правил проведення підготовки до сертифікації фахівців з неруйнівного контролю керівник НЦНК проводить її детальний аналіз для виявлення і усунення її причин. Результати розгляду скарги та з'ясування причин протоколюються, висновок керівника направляється пред'явнику скарги. Якщо в результаті розгляду скарги виявлені недоліки у діяльності НЦНК, керівник НЦНК забезпечує організацію та проведення заходів щодо усунення виявлених недоліків.