Tervetuloa Tyrnävän fysikaaliseen hoitolaitokseen!

Hierontaa, fysikaalisia hoitoja ja kuntoutusta Tyrnävän fysikaalinen hoitolaitos on Tyrnävän keskustassa jo vuodesta 1990 toiminut kuntoutus- ja hoitolaitos. Tarjoamme laadukasta, ammattitaitoista ja iloista terveyttä ja hyvinvointia vahvistavaa hoitoa.

Annamme fysikaalisia hoitoja lääkärin SV3-lähetteellä. Käytössämme on KELA:n suoraveloitusjärjestelmä, jolloin asiakas maksaa vain omavastuuosan hoidosta.

KELA:n vaikeavammaisten vaativa kuntoutus on KELA:n järjestämää ja rahoittamaa, joten kuntoutujan etuudet maksaa KELA. Toimimme v.2015 rakennetussa toimitalossa Tyrnävän keskustassa. Liike sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, joten sinne on esteetön pääsy. Parkkipaikat sijaitsevat ulko-oven edessä. Suomen lisäksi terapia luonnistuu myös ruotsiksi ja englanniksi.

Palveluihimme kuuluvat erilaiset fysikaaliset lämpö- ja sähköhoidot, fysioterapia ja kuntoutus, hieronta (myös ilman lähetettä), nikamakäsittelyt, hermokudosten mobilisointi sekä lihaskalvomanipulointi ja -teippaukset. Terapia voidaan tarvittaessa toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä kotona, laitoksessa tai erilaisissa liikuntapaikoissa.

Asiakkainamme ovat eri-ikäiset tuki- ja liikuntaelinsairaat, vaikeavammaiset, leikkausten jälkihoidot, urheiluvammat ym.


Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ja näiden suhde yksilön toimintaan, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Aktiivinen asiakas

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Asiakasta/potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään.

Asiakasta/potilasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet. (lähde: Suomen fysioterapeutit)


Manuaaliseen käsittelyyn sisältyy:

  • mobilisaatio; nivelen liikeradan työstämistä rajoittuneeseen suuntaan rauhallisin liikkein
  • manipulaatio; nivelen liikeradan viemistä äärimmilleen ja samaan aikaan sen nopeaa ylittämistä
  • hieronta osana lihashuoltoa palautumisen edistämiseksi ja suoritustehon maksimoimiseksi
  • syväkudosten hieronta, jossa hitaat ja syvät otteet tehokkaasti venyttävät syviä faskioita ja siten vähentävät kipua, lisäävät joustavuutta ja liikkeen sujuvuutta

Pysyvien hoitotulosten saavuttamiseksi liitämme manuaaliseen terapiaan tarvittavan terapeuttisen ja toiminnallisen harjoittelun, sekä ohjaamme asiakasta itsehoitoon.

Toiminnalliseen harjoitteluun liittyy kaikki se, mikä auttaa kehoa toimimaan paremmin arkielämässä. Se tarkoittaa oman kehon haastamista, treenaamista ja tehostamista erilaisin keinoin, harjoituksin ja apuvälinein. Toiminnallinen harjoittelu:

  • yhdistää hermoston, lihasten ja aistielinten toiminnan
  • uudelleenohjelmoi vanhat, epätasaiset liikeradat
  • palauttaa liikkuvuutta ja joustavuutta
  • nostaa lihasten voimaa
  • parantaa ryhtiä
  • kehittää tasapainoa ja proprioseptikkaa