Ingeborgs slekt‎ > ‎

Beate Olsdatter Oldersveens aner

Beate og Kristian Enkenhus

Beate Olsdatter Oldersveens aner.
 
 

1. Beate Olsdatter Oldersveen f. 29-07-1855, Narumseie, g. Kristian Kristiansen Enkenhus , f. 13-10-1855, Gudmundsveen (Skartseterhagen), d. 30-10-1936.  Beate døde 04-01-1928.

Foreldre

2. Ole Pedersen Oldersveen f. 1821, Hval, yrke: Skredder husmann m. jord, g. 14-12-1846, Pernille Pedersdatter Molstad, f. 08-04-1823, Bonderud, d. 15-05-1897, bronkitt. Ole døde 1912. Han var skredder og bodde på Narumsbakken og hun var fra Molstad. Ole sydde alt uten maskin, han gikk rundt på gardene og sydde. Husmann m. jord 1865 i Oldersveen, boplass: Narumshagen 1824, seinere Narum midtre eller mellem. I 1847 Inderst Narumseie.

3. Pernille Pedersdatter Molstad f. 08-04-1823, Bonderud, d. 15-05-1897, bronkitt.

Besteforeldre

4. Peder Hansen Seierstad f. 1793, Hoel, yrke: Husmann og smed, g. 23-11-1821, Birte Pedersdatter Hval, f. 1799, d. 09-01-1841. Peder døde 23-02-1878, Rævebakken-Narum. Ungkar og bodde hos foreldrene, var musketer 26 år da han giftet seg på Seierstad. Boliger: Dammenseie fra Stange 1823, Grågås- Narum 1826, Rævehibakken-Narum hvor han var husmann, Smedkar 1834/40, Inderst 1839. Far? Hans Olsen Aslaksrud.

5. Birte Pedersdatter Hval f. 1799, d. 09-01-1841.

6. Peder Olsen Sørlien f. 1795, yrke: gbr. Bonderud skarpskytte, g. 16-12-1815, Marte Povelsdatter Narum, f. 04-03-1792. Gårdbruker Bonderud 1830-37, skarpskytter 20 år i 1815, Inderst på Huse 1818, Inderst Narum 1816, selveier Narumsstuen 1820, husmann Narumsstuen 1823. Hans foreldre se Ole Pedersen g.m. Birte Christphersdatter Berger 1795? Se Bonderud Nevmann. 1815: Skarpskytter i Sørlien.

7. Marte Povelsdatter Narum f. 04-03-1792.

Oldeforeldre

8. Hans Pedersen Alnes f. 1770, Alnes i Feiring, yrke: bonde og gardbruker, g. 26-03-1795, Anne Gulbrandsdatter Hoel, f. 1776, Hoel i feiring ?. Boplass: Alnes i 1795 Hoel 1796- 1801 Hoel ble delt 1794 av svigerfaren fikk nordre Tandberg 1803- 1808 på Toten Mælum i Ringsaker 1810

9. Anne Gulbrandsdatter Hoel f. 1776, Hoel i feiring ?.

10. Peder Hansen Verslien f. 1759, Sukkestadsletten, yrke: Gbr. 1801 Walle, g. 27-10-1784, , viet etter kongebrev i huset, Mari Andersdatter Hammerstad. Peder døde 1813, skifte 9-11-1813. boplass:Hammerstad 1785 Hval 1792-1799-1813 Walle 1801 gardbruker

11. Mari Andersdatter Hammerstad.

12. Ole Pedersen f. 1766, yrke: Gbr. Hølje, g. 12-06-1795, , Hølje, Maria Pedersdatter Gårder, f. 1768. Ole døde 24-12-1831, Hølje, gravlagt: 05-01-1832.

13. Maria Pedersdatter Gårder f. 1768.

14. Paul Hansen f. 31-03-1765, Eltonstuen, yrke: gbr. og Dragon 1801 Narum, g. 10-04-1787, Pernille Pedersdatter, f. 1766, yrke: gbr. Narum, dragon. Bror Peder 1787 Han bodde på Narum 1787 Bonde og dragon 1801

15. Pernille Pedersdatter f. 1766, yrke: gbr. Narum, dragon.

Tippoldeforeldre

16. Peder Siversen Alnes f. 1735, yrke: Gbr. Alnæs, g. 1759, Ingeborg Olsdatter Oppigård, f. 1725, d. 13-03-1802. Peder døde 21-08-1796. 1787. 90 kgl.d. landbr.selsk. Odelsbonden Peder Sivertsen Alnes har siden 1787 opbrudt 10? mål åker og fra samme bortført over 1000 lass stein, gravet 2232 alen vandavløpningsgrøfter hvorved 20 mål åker er blitt forbedret, derfor tillægges han en belønning av 6 Rdl. (1790).

17. Ingeborg Olsdatter Oppigård f. 1725, d. 13-03-1802.

18. Gulbrand Jensen Skomakerbekken f. 1749, Oppegård, yrke: Soldat/ bruker Oppegård, g. 1776, Mari Christensdatter Skomakerbekken, f. 1750, d. 1782. Gulbrand døde 1819. Gulbrand og Mari var i Skomakerbekken til ca. 1779, på Hol til 1794 da de fikk skjøte på Oppegård. Gulbrands bror Anders kjøpte da søre Hol i 1794. Barn 2. ekteskap: Pernille ( 1784-1784 ) Pernille f. 1785 g. 1814 m. enkemann Even Halvorsen Auren Toten.

19. Mari Christensdatter Skomakerbekken f. 1750, d. 1782. De var i Skomakerbekken i 1777, sia på Hol.

20. Hans Knudsen Verslien f. 1721, Eeg i Vardal, yrke: Esqadrons-smed, g. 08-04-1753, Berte Pedersdatter Sønsteby, f. 1724, Sønstebye, d. 1801. Hans døde 1804, Verslien. se Totn 5 1970 s.382. Bodde i Sukkestad 1753, dragon, Hans TJENTE MED FLID OG troskap i 9 år hos Canseelie-Raad Sommerfeldt på Sukkestad. Tjente Kongen og Fedrelandet i 18 år som Esqadrons-Smed. Bodde i Verslien 1764-1804.

21. Berte Pedersdatter Sønsteby f. 1724, Sønstebye, d. 1801.

22. Anders f. 1731, g. 27-10-1757, Anne Nilsdatter Faukal.

23. Anne Nilsdatter Faukal.

28. Hans Larsen Eltonstuen g. Berith Pedersdatter.

29. Berith Pedersdatter.

Tipptippoldeforeldre

32. Syver Kjeldsen Alnesstuen f. 1705, Toten?, yrke: Omgangskolelærer f.Toten, g. før 1736, Kirsti Larsdatter Oppegård, f. 1699, yrke: enke, d. 1780. Syver døde 26-11-1741. Syver og Kirsti bodde på Stigersand til hennes sønn fra 1. ekteskap Lars tok over hele Alnes i 1748. Syver var død da de flyttet til Alnes. Lars Pedersen sønnen døde 1751 og Kirsti var da bruker.

33. Kirsti Larsdatter Oppegård f. 1699, yrke: enke, d. 1780. Kirsti var først gift med Peder Larsen Alnes f. 1698. De hadde sønnen Lars f. 1727 død 1751, han var ugift.

34. Ole Arnesen Berger f. Berger, g. 1729, Mari Larsdatter Oppegård, f. 1700, d. 1779. Ole døde før 1798. Solgte halve Oppegård til svogeren Anders Larsen Oppegård.

35. Mari Larsdatter Oppegård f. 1700, d. 1779.

36. Jens Andersen Oppegård f. 1728, yrke: bruker Oppegård 1788-95, g. Maren/Mari Davidsdatter Torgunrud, f. 1726, d. etter 1801. Jens døde 1743.

37. Maren/Mari Davidsdatter Torgunrud f. 1726, d. etter 1801.

38. Kristen Olsen Skomakerbekken f. 1725, yrke: Hol/ Oppegård, g. Anne Embretsdatter, f. 1715, yrke: se s. 287 IV, d. 1774. Kristen døde 1810. Han er bruker på Skomakerbekken fra 1753 til 1787. Kjøper garden av Hermann Ringnæs for 230 rd. omkring 1760, skjøte 5/11-1761. Skyld 4 skinn. Kristen brukte også Hol ca. 1750-79. Kjøpte Oppegård 1787 og flyttet dit, eldste sønn overtok Skomakerbekken og elste datter var gift på Hol. Barn i 2 ekteskap: Anne f. 1779, Anne f. 1800 død før 1810. Margrethe f.. 1783 g.m. Syver Syversen Kjeldsrud (Toten). Gunder f. 1786 neste bruker på Oppegård Hans Far? Ole Kristensen Skomakerbækken se s 433 i Feirings historie

39. Anne Embretsdatter f. 1715, yrke: se s. 287 IV, d. 1774. Halvbrødre Kristen og Lars Andersen Skomakerbækken den siste g.m. Gunhild Svensdtr. Oppegård.

40. Knut Pedersen Eik(i Vardal) f. 1679, Skjervum, yrke: gårdbruker Eik Dannemand, g. Marte Povelsdatter, f. 1696, yrke: Dannequinde, d. 1779. Knut døde 1755. Bruker på Eik 1718, Kjøpte i 1720 de 2 huder som ikke var odelsgods av Hironi- mus Jensen og eik ble helt odelsgods. Knud døde i 1755 76 år. Marthe i 79 83 å Han skjøtet i 1748 gården til sønnen Lars Knudsen g.m. Anne Hunn.

41. Marte Povelsdatter f. 1696, yrke: Dannequinde, d. 1779.

42. Peder Mikkelsen Sivesind f. 1691, g. 26-07-1722, Mari Ellingsdatter Sønsteby, f. 1695. Peder døde 13-03-1735, Sønsteby.

43. Mari Ellingsdatter Sønsteby f. 1695.

44. Ukjent g. Johanne Andersdatter Nøkleby, f. 1695.

45. Johanne Andersdatter Nøkleby f. 1695.

3. tipp-oldeforeldre

66. Lars Jensen/Johannessen Oppegård yrke: bruker Oppegård, g. Gjertrud. Han ga seg ut for å være husmann i 1723, antagelig for da å spare avgifter. Da var det to brukere på Oppegård.

67. Gjertrud.

68. Arne Berger yrke: Eier sø-Berger, g. Åse Larsdatter Skomakerbekken, d. 1743. Arne døde før 1706.

69. Åse Larsdatter Skomakerbekken d. 1743.

70. Lars Jensen/Johannessen Oppegård yrke: bruker Oppegård, g. Gjertrud. Han ga seg ut for å være husmann i 1723, antagelig for da å spare avgifter. Da var det to brukere på Oppegård.

71. Gjertrud.

72. Anders Larsen Oppegård yrke: gbr., g. Marte / Margrethe, f. 1682, yrke: tidl. enke, d. 1755. Anders døde 1763. Kjøpte halve Oppegård av Ole Arnesen Berger 1753? for 150 rd.

73. Marte / Margrethe f. 1682, yrke: tidl. enke, d. 1755.

74. David Gudbrandsen Torgunrud f. 1702, yrke: gbr. Torgunrud, g. Mallene Larsdatter Bamrud, d. 1753. David døde 1777. Kjøpte halve Torgunrud 1732 på vegne av David Olsen Disserud som da var 2 år. Han var formynderen til denne . Tok over da David Olsen ble sinnsyk 1752. Overtok for 160 rd.

75. Mallene Larsdatter Bamrud d. 1753.

78. Embret (Feiring)? f. før 1700, yrke: dtr. Else ?, g. Berte Olsdatter Dyren. Denne Anne var g. 1x Johannes Ulvson 1627-1696 Eller det kan være Embret Kristoffersen Mårstad/Bjørnstad død 1731 g.m. Malene Olsdatter de har datteren Anne Embretsdatter f. 1721

79. Berte Olsdatter Dyren. Denne er usikker

80. Peder Simensen Skjervum f. 1638, Vardal, yrke: Bruker Skjervum, g. Anne Tordsdatter Berg, f. Vardal. Peder døde 1715.

81. Anne Tordsdatter Berg f. Vardal.

82. Povel Christensen Kyset(V.T.) f. 1666, yrke: Bruker Eik/Hørstad/Berg L, g. Guri Larsdatter Hørstad. Povel døde 1735.

83. Guri Larsdatter Hørstad.

84. Michel Sivesind f. 1657, g. ukjent. = Michel Jonsen Rolset begr. 8/11-1742 Kolbo 85 år gml.? 1742 var det en smittsom hissig feber men det var neppe den som voldte hans dø

85. ukjent.

86. Elling Andersen Sønsteby f. 1637, g. (1) datter av Jacob Sigfridsen, g. (2) Berte Jakobsdatter Sand, f. 1659, Land, d. 1713. Elling døde 1722. Elling kjøpte Sønsteby av viselagmann Niels Jacobsen Schmidt 27 januar 1696. Jacob Ellingsen den yngre solgte halvparten av garden til halvbroren Jacob Ellingsen den eldre i 1722. I 1723 var halvbrødrene Anders og Jacob som brukere på Sønsteby. I forbindelse med vitneutsagn om skader etter en brann på garden i 1741 går det fram at de drev et bruk sammen.

87. Berte Jakobsdatter Sand f. 1659, Land, d. 1713.

4. tipp-oldeforeldre

138. Lars Skomakerbekken f. 1657, yrke: Bruker Skomakerbekken, g. ukjent. Lars døde 1707.

139. ukjent.

144. Lars Jensen/Johannessen Oppegård yrke: bruker Oppegård, g. Gjertrud. Han ga seg ut for å være husmann i 1723, antagelig for da å spare avgifter. Da var det to brukere på Oppegård.

145. Gjertrud.

148. Gudbrand Kristiansen Sandvig yrke: gardbruker, g. 1697, Lisbet Sibilla Wessel, f. før 1680. Gudbrand døde 1706. Skifte etter Gudbrand 31-05-1706. Da hadde de 10 kuer à 3 dl og en gris, 2 dl. Garden var regnet for 100 rd.

149. Lisbet Sibilla Wessel f. før 1680, g. (1) 1697, Gudbrand Kristiansen Sandvig, yrke: gardbruker, d. 1706, g. (2) Tre ektemenn. Hun fikk halvparten av farens gård Fagernes. Hun giftet seg 2x 1707: Kristoffer Jensen Bjerknes.Han døde 1709. Gift 3X Anders Rasmussen død 1723 Soldat. Barn 2x Gulbrand Kristoffersen. Barn 3x Ragnhild f. 1712, Anniken f. 1716 g.m. Hans Andersen, og Ole 1718-1723

150. Lars Gundersen Bamrud yrke: Eide Bamrud fra 1720, g. Lisbet Bendixdatter Disserud, f. 1650, d. 1759. Lars døde 1737, var da gjeldfri. Kjøpte Bamrud av faren for 48 rd. 42 rd var til Laurits Kristensen og 6 rd annen gjeld. Denne gjelda var vond å få bukt med. Da han solgte garden til sønnen i 1720 var han eier av garden.

151. Lisbet Bendixdatter Disserud f. 1650, d. 1759.

160. Simen Pedersen Skjervum g. Berte. Simen døde 1658, Vardal.

161. Berte.

162. Tord Amundsen Berg f. 1594, Vardal, g. Ingrid Syversdatter. Tord døde 1667.

163. Ingrid Syversdatter.

164. Chisten Kyseth f. 1616, g. Marte.

165. Marte.

166. Lars Olsen Etnestad f. 1652, g. Marte Nilsdatter Hørstad.

167. Marte Nilsdatter Hørstad.

174. Jakob Pedersen Smedbøle(Finne) f. 1629, yrke: bruker av Horn fra 1675, g. Malena Joensdatter, f. Svenskfødt, d. 1699, Horn i Land. år 1698 var det skifte på Sand i Land etter Jacob Pedersen, barna Isak, Berte, Lisbeth og Anna, Bertes mann Elling Andersen Sønsteby Toten Boet omfattet 1 hud jord i Horn med bygsel av dyr 1 sort hest,1 kvige 1 okse, 1 kalv, 5 geiter, 2 sauer, 1 svin. Boets midler 106 rdl. 8 skill.

175. Malena Joensdatter f. Svenskfødt, d. 1699, Horn i Land. Skifte på Horn 1699: Boet omfattet 1 hud jord i Horn med bygsel av dyr 1 sort hest, halvdelen i et "skjud" (hest), 2 kuer, 1 kvige, 1 okse, 1 kalv, 5 geiter, 2 sauer, 1 svin. Boets midler 10 rdl. 8 skill. Barna er Isak, Berit, Lisbet og Anna 21 år gml.

5. tipp-oldeforeldre

296. Kristen Andersen Sandvig yrke: Bruker Sandvig 1651-67, g. ukjent.

297. ukjent g. (1) Kristen Andersen Sandvig, yrke: Bruker Sandvig 1651-67, g. (2) Knud Nilsen Ske, f. nevnt fra 1612, Ske, d. ca. 1650, Lomsdalen Nordre, g. (3) Michael Bregenzer.

298. Kristoffer Wessel f. Tyskland, yrke: Stiger Malmberget Feiring, g. Anniken Sofie Lisbet Hansdatter Fagernes. Kristoffer døde 1682, skifte 03-01-1683. Kom til Feiring fra Kongsberg ca. 1666, oprinnelig fra Tyskland. Stigeren var øverste arbeidsformann ved jernverket. i 1688 hadde Anders Simon- sen som eide Fagernes sagbruk der med rett til å skjære 12000 bord. Stigeren eller hans kones slekt brukte da Fagernes. Ved skifte 1683 eide han 1 skpd. pantegods i Oustad i Stange verdi 100rd. 4 skinn i Rømmerud=30rd. Barna 6 jen- ter var alle små og umyndige. Det ble sagt at han hadde illegalle etterkommere

299. Anniken Sofie Lisbet Hansdatter Fagernes.

300. Gunder Jonsen Bamrud f. før 1640, yrke: Opsitter på Bamrud 1689, g. N.N.. Brukte Bamrud fra før 1682 og til 1691. Han kjøpte garden til "arv og eiendom" for 32 rd på auksjon 29-08-1689, og fikk kongelig skjøte 1691. Skyld: 3 skinn. Kongen eide Bamrud på 1600 tallet. Kong Fredrik III, han hadde stor gjeld og skylte bl.a. 5000 daler til fyrst Jacob av Kurland (Latvia), 23/6-1663 kom et sendeferd for å se på jernverkene og de tilhørende garder, Bamrud var en av disse, de brente kol til Fægring jernverk. Fyrsten var eier av Bamrud i 1682. Torger Knutsen Hjera var eier fra 1694 til 1720.

301. N.N..

302. Bendix Kristoffersen Disserud f. 1630, yrke: Bruker Disserud, g. N.N..

303. N.N..

320. Peder yrke: barn på Hørstad, g. NN...

321. NN...

324. Amund Jonsen Berg f. ca. 1570, Vardal, yrke: bruker 1612, g. N:N;.

325. N:N;.

334. Nils Pedersen Hørstad f. østre Skjervrum, g. ? Clementsdatter Hørstad. Nils døde 1663, Hørstad.

335. ? Clementsdatter Hørstad.

6. tipp-oldeforeldre

598. Hans Hansen Fagernes(Hetschel) f. før 1610, yrke: Bruker Fagernes fra 1633, g. N:N:, d. etter 1673. Hans døde etter 1673, Våleødegården Stange tidl. Nedre Morstue. Fra slektsledd til slektsledd er det blitt fortelt at engang langt tilbake i tida kom det en mann til Feiring som hadde rømt fra Tyskland. Vi vet ikke hvor for, men kanskje noe med en krig. Han lå gjømt i ei kiste hele vegen over ha- vet, og denne hadde han med til Feiring. Ei av slekta hans, dattera? vart gift med en av brukerene på Fagernes. Denne kona hadde et fryktelig sinne, og når hu vart sint la hu seg i kista til mannen lokket henne ut. Kista står på loft- gangen på øver-Disserud raumalt og av tykke bord. Antagelig kona til Hans d.o.

599. N:N: d. etter 1673. Kona var så syk at hun 8/4-1673 ikke kunne møte som vitne.

668. Peder yrke: barn på Hørstad, g. NN...

669. NN...

670. Clement Sørensen Hørstad yrke: Bruker Hørstad 1616-22, g. Ingri ?, yrke: enke på Hørstad 1626. Clement døde ca. 1626.

671. Ingri ? yrke: enke på Hørstad 1626.

7. tipp-oldeforeldre

1340. Søren Vilberg yrke: Bruker Hørstad, g. N.N..

1341. N.N.

 

Ingeborg Granlund

Siden er oppdatert 25/1-2001

 

 
Comments