Anders Christian Jensen

Anders Christian Jensen, også kendt som "Kræ Thing" idet han fik navneændring til Anders Christian Thing i 1943.

Han blev født den 6. august 1861 i Egebjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm, som søn af indsidder og tømrer Mads Nørskov Jensen og hustru Dorthe Marie Andersen.

Han blev hjemmedøbt den 16. august 1861 og fremstillet i Hvidbjerg kirke den 15. september 1861.

Hans moster Karen Marie Andersen bar ham, og gårdmand Niels Pedersen, ungkarl Peder Andersen, som var hans morbror, Niels Christian Riis, samt hans faster, pigen Ane Jensen, alle fra Egebjerg, var faddere.

Barndom

Anders Christian var det ældste barn og eneste dreng i en søskendeflok på 3. Da han var 5 år begik hans fader selvmord efter længere tids sygdom, og hans moder stod alene med 3 børn, hvoraf den yngste var knap 2 måneder gammel.

2 år efter faderens død giftede moderen sig med fisker Niels Peder Andersen, som stammede fra Harboøre. Med ham fik hun 5 børn, så der blev efterhånden mange munde at mætte. Det er nok forklaringen på, at man finder den 7-årige Anders Christian som plejebarn hos bedsteforældrene i Egebjerg ved folketællingen i 1870.

Ungdom

Anders Christian blev konfirmeret i Hvidbjerg kirke den 3. oktober 1875. Herefter kom han ud at tjene i Humlum sogn. Hvor vides ikke, men det kan tænkes, at han kom til Stokkendal, hvor hans faster Kirsten Nørskov Jensen var kone på gården. Hun var 2 år forinden blevet gift med gårdmand Christen Dahl Christensen. Det fremgår af nekrologen ved hans død, at han i en periode var fodermester på Strandbjerggård i Humlum.

Ved folketællingen i 1880 tjener A.C. hos faderens fætter Mads Peter Jensen Sønderriis, på Venø. Hans farmors søster Else Madsdatter opholder sig i aftægt på gården, og hun var en rigtig god fortæller. Det ved vi fra Mads Peter Jensen Sønderriis erindringer,1 som indholder en masse slægtsoplysninger fortalt af hende og nedskrevet af ham.

Ægteskab

Jeg ved ikke, hvor eller hvornår A.C. mødte sin kommende hustru Johanne Kirstine Marie Madsen, som var plejedatter hos sognefogeden Christen Simonsen Thing i Humlum, men jeg ved at parret blev viet i Humlum kirke den 8. maj 1888.

Humlum kirkebog oplyser:

Forlovere: Christen Simonsen Thing og Christen Dahl i Pallisgaaard

Forsørgelsesattest fra Hvidbjerg-Lyngs 4.4.1888. (A.C.'s fødesogn)

Moderens samtykke 18.4.1888. (Kirstines moder)

Ved vielsen opholder han sig i Holstebro, og hun opholder sig i N. Pallisgaardhus, hos Christen Simonsen Thing.

Efter vielsen bosætter parret sig i en kort periode i Holstebro, hvor deres første barn Cathrine Thing Jensen bliver født 31. jan. 1889. Ved hendes fødsel er A.C. arbejdsmand i Holstebro. Nogenlunde samtidig køber Anders Chr. Jensen Humlum Bageri, Vesterbrogade 3 (Matr. no. 8i) af Andreas Hansen (tinglyst den 12.1.1889).

Ved folketællingen 1. feb. 1890 bor familien i Humlum og Anders Christian er bager og har en svend boende. Hans karriere som bager bliver imidlertid kort, da han må opgive bageriet på grund af en øjenskade (iflg. nekrologen) – måske melallergi.

I 1891 sælger Anders Chr. Jensen derfor bageriet til Lars Graugaard Jepsen, (tinglyst 23.12.1891) og flytter til Ø. Pallisgaard­hus2, Matr. nr. 13 D, Brejnholt, Humlum (Adr.: Pallisgårdvej 9, Humlum, 7600 Struer).

Thing i Humlun

Ejendommen Pallisgårdhus, Pallisgårdvej 9, Humlum, 7600 Struer blev i folkemunde kaldt ”Thing”, fordi det var Christen Simonsen Thing, som byggede den – og boede der. Han var tømrer og stammede fra gården Thing i Vejrum. Svigersønnen Anders Christian Jensen blev i daglig tale kaldt ”Kræ Thing”, efter at han overtog ejendommen ”Thing” i 1891, og hans børn er døbt Thing Jensen med undtagelse af et par af pigerne.

Thing-navnet blev senere familienavn, da Anders Christian Jensen og hans børn i 1943 fik slettet navnet Jensen og derefter havde Thing som efternavn.

Ejendommen Pallisgårdhus køber Anders Christian af svigerfaderen Christen Simonsen Thing, som køber Vesterbrogade 23 (matr. no. 4i, Humlum) "Vilhelmsminde" af Trine Møllerkone (tinglyst 1892) og flytter ind til Humlum by.

Tilværelsen som bager blev således udskiftet med en tilværelse som landmand og senere også mælkekusk til Humlum mejeri.

Børnene ankom i en lind strøm i årene 1889-1907. Anders Christian og Johanne Kirstine Marie fik i alt 14 børn, hvoraf min far William var den yngste. De mange børnefødsler og hårdt arbejde har sikkert været årsag til at Johanne Kirstine Marie døde i 1908 som 43-årig og efterlod sig mand og 11 børn. Den ældste, Mathilde, var 17 år gammel, og den yngste, William, var kun 7 måneder gammel, da hun døde.

Anders Christian giftede sig aldrig igen. Ved hårdt arbejde og med hjælp fra de ældste døtre, som førte hus for ham, lykkedes det ham at brødføde familien. Som tidligere bager bagte han ofte selv brødet.

Ved folketællingen i 1916 bor han stadig i Thing og datteren Marie (kaldt Rith) fører hus for ham og de 6 hjemmeboende børn.

Alderdom

1920: Folketælling, Humlum: Ting, Anders Kristen Jensen, født 6. aug. 1861 i Egbjerg, Thisted amt. Tilflyttet 1875 fra Egebjerg, landmand, enke.

I 1939 sælger Anders Christian ejendommen Thing og flytter til Østerbrogade nr. 1 i Humlum, hvor han bor som aldersrentenyder til sin død den 16.2.1944.

Dødsannonce:

Vor kære, altopofrende Far og Bedstefar,

Kristian Thing,

sov i Dag stille ind i Troen paa Gud. (Es. 53,5)

Humlum, den 16. februar 1944.

Børnene.

Begravelsen foregaar Mandag d. 21. ds.

De, der vil følge, er hjertelig velkommen og bedes møde i Hjemmet Kl. 1 pr.

Nekrolog:

"Rentier Kr. Thing, Humlum er død i Gaar, 82 Aar gammel. Thing der var født på Thyholm, kom som ung Mand til Strandbjerggaard som Fodermester. Efter sit Giftermaal grundlagde han Humlum Dampbageri, men paa Grund af en Øjenskade solgte han Bageriet efter et Par Aars Forløb og købte en lille Ejendom ved Østerfjord. Den drev han i ca. 45 Aar, til han i 1939 trak sig tilbage til et Hus i Humlum By.

Things hustru døde i 1908, og han stod da ene tilbage med 14 Børn, hvoraf de 9 lever endnu. Det var ikke nogen let Lod, men ved stor Arbejdsomhed slog han sig igennem og bevarede trods Sliddet sit gode Humør. Han var agtet og afholdt på egnen. En Datter har ført Hus for ham og plejet ham til det sidste."

Kilde: Struer Dagblad

Bemærkning: I nekrologen står der, "han stod da ene tilbage med 14 børn". Han fik 14 børn, men 3 var døde før hans hustru døde i 1908.

Efter Kristian Things død sælges huset i Østerbrogade til svigersønnen tømrer A.P. Christensen, som var gift med Kr. Things ældste datter Mathilde.

1 Uddrag herfra kan ses på Christian Østergaard Jensens hjemmeside:

2 I kirkebogen kaldes stedet skiftevis Ø. Pallisgårdhus og N. Pallisgårdhus, men så vidt jeg kan finde frem til er der tale om det samme sted.