Het Koor

Vocaal Ensemble Thaleia is een nog relatief jonge vereniging (opgericht in december 2000 - zie de rubriek geschiedenis). De naam Thaleia komt van de Griekse muze van het drama en de levensvreugde, een symbolische verwijzing naar de hoofddoelstellingen van het koor : op het podium staan en zich amuseren.

Het ensemble bestaat uit amateurzangers (van 20 tot 60 ers) en poogt er, onder leiding van Roland Matthews, onze dirigent en Johan Debruyne , onze hulp-dirigent, er een plezierige hobby van te maken. De muziekkeuze is opzettelijk zeer gevarieerd gehouden, gaande van renaissance en klassiek tot jazz, close harmony, pop en gospel. Dergelijke waaier aan genres garandeert voldoende afwisseling voor zowel de zanger als de luisteraar.

Het repertoire bestaat uit 3- tot 8-stemmige liedjes die allemaal a capella (zonder begeleiding) kunnen gezongen worden. De meerderheid van de liedjes zijn vierstemmig, zodat de groep grosso modo uit vier gelijke partijen bestaat : sopraan, alt, tenor en bas.

Het gevolg van dit alles is dat het Vocaal Ensemble Thaleia een hoge graad van dynamiek uitstraalt. Dit weerspiegelt zich ook in onze activiteiten.

Wij werken niet alleen aan onze eigen concerten, maar we worden ook regelmatig gevraagd om een trouwmis of en privé-feest op te luisteren.

en we zoeken ook alten :)