uitleg besluit

juni 2022

Beste mensen,

In 2021 en misschien ook al in de jaren daaraan voorafgaand heb ik bij u in de zomermaanden taxussnoeisel opgehaald.

Ik ben genoodzaakt daar ’per direct’ mee te gaan stoppen. Mijn afnemer heeft voor 2022 een leverings-stop afgekondigd en biedt geen zekerheid over 2023.

De hakselarij/drogerij zit nog met voorraden uit 2021 die nog niet verkocht zijn. De steeds hoger wordende gasprijzen maken het onverantwoord om in 2022 nieuwe voorraden aan te gaan leggen, dus het houdt ‘’voorlopig’’ op.

Ik ben blij dat er met uw hulp een afdracht aan het KWF gerealiseerd is van in totaal bijna € 5.000,- gedurende de afgelopen 7 ophaalseizoenen.

Het ‘’bewijs’’ vindt u op de website die nog even in de lucht blijft.

Bovendien is (bijna) al uw snoeisel goed terecht gekomen!

Gezien de onzekere taxussnoeisel-situatie en ook wel gezien mijn leeftijd stop ik met de inzameling, nu en in de toekomst.

Of en hoe lang er door anderen nog ingezameld gaat worden is mij niet bekend.

Dank voor de samenwerking tot en met 2021, het ga u goed!

Vriendelijke groet,

Taxussnoeisel-zuid,

www.taxussnoeisel-zuid.nl


Ad Huijbregts

.