เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โพสต์12 ม.ค. 2554 04:54โดยtanayus phitjayanont   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2554 05:27 ]
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวข้อย่อย
  1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. องค์ประกอบของสารสนเทศ
  3. ประโยชน์ของและตัวอย่างของสารสนเทศฯ
  4. แนวโน้มการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  5. ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีฯ
  6. ตัวอย่างอาชีพของเทคโนโลยีฯ

เทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Comments