Mikä

Ruotu?

Lions Club Tampere/Ruotu aloitti toimintansa vuonna 2004 Lions Club Tampere/Siilinkarin liitännäisklubina. Perustettu klubiksi 31.5.2007.

Nimi ”Ruotu” juontaa juurensa 1600-luvulta, jolloin Suomeen perustettiin Ruotujakolaitos Kuningas Kaarle XI :sta toimesta. Tuolloin kutsuttiin Ruoduksi 20 talon yhteenliittymää, joka varusti kuninkaan sotajoukkoihin yhden Knihtin.

Ruotuväkeen liittyjältä edellytettiin jo silloin samankaltaisia arvoja kuin nyt Leijonilta:

- On elämässänsä wilpitöin, yleisesti pitää koko kansan tunnustaman hänet menostansa rehelliseksi ja nuhteettomaksi, ennen kuin hän RUODULLE kelpaa. Siweydestänsä ja luonnoltansa wilpitöin sitoo hän siis nuoruudestansa ja alkawasta miehuutensa iästä itsensä urhoollisesti palvelemaan isänmaatansa. Hän sitoo itsensä koko elinjaksonsa eli niin kauan kuin woimansa suinki kestäwät.

Tietäen mitkä hyvät tämmöinen sovelias kaswatus synnyttää, omistaa wiimein se koulunsa käynyt mies korkean tunnon säätynsä kunniasta ja arvosta.

Tämä kehoittawa tunto wahwistaa häntä nuhteettomuuteen elämässänsä ja rehellisyyteen käytöksessänsä ja koroittaa hänet kaunistukseksi suvullensa ja kunniaksi tälle kansakunnalle, jota hän tunnustaa omaksensa.


”TOTUUS JA URHOOLLISUUS - REHELLISYYS JA WIREYS”