SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  28 kB verzia 1 17. 10. 2018, 3:01 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Poukázanie 2% z daní  158 kB verzia 1 5. 2. 2019, 1:08 ŠZŠ Žehrianska
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  14 kB verzia 1 20. 8. 2018, 2:31 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy  123 kB verzia 1 17. 1. 2019, 7:41 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do školy  191 kB verzia 1 17. 1. 2019, 7:42 ŠZŠ Žehrianska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  61 kB verzia 2 9. 4. 2018, 6:11 ŠZŠ Žehrianska
Ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  79 kB verzia 2 12. 4. 2016, 4:34 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Výzva na rekonštrukciu osvetlenia v malej telocvični  322 kB verzia 2 31. 1. 2017, 0:30 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  353 kB verzia 2 9. 4. 2018, 6:11 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  364 kB verzia 2 8. 3. 2019, 6:58 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  193 kB verzia 2 10. 5. 2019, 5:35 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  56 kB verzia 2 10. 5. 2019, 7:35 ŠZŠ Žehrianska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Poukázanie 2% z dane  1532 kB verzia 3 26. 4. 2018, 5:19 ŠZŠ Žehrianska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  90 kB verzia 2 4. 12. 2018, 7:01 ŠZŠ Žehrianska
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  325 kB verzia 2 29. 11. 2017, 3:53 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  353 kB verzia 3 4. 12. 2018, 7:01 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  362 kB verzia 3 18. 3. 2019, 7:47 ŠZŠ Žehrianska
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  348 kB verzia 2 10. 5. 2019, 2:57 ŠZŠ Žehrianska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  23 kB verzia 4 4. 12. 2018, 7:04 ŠZŠ Žehrianska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  4973 kB verzia 2 23. 5. 2017, 4:36 ŠZŠ Žehrianska
ċ

Stiahnuť
Školský klub detí pri ŠZŠ Žehrianska 9 v Bratislave sa nachádza priamo v budove školy.   468 kB verzia 7 27. 11. 2015, 2:45 Tomas Galle
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školský vzdelávací program špeciálnej MŠ  718 kB verzia 2 4. 3. 2019, 2:57 ŠZŠ Žehrianska