ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                  

Momentálne je  pevná linka nefunkčná.
Na odstránení poruchy sa pracuje.
Môžte volať na t.č. 0905986654

OZNAMY
pre rodičov a žiakov školy 

Vianočné prázdniny
sú v termíne  od 23.12.2020 do 7.1.2021.
V piatok - 8.1.2021 bude riaditeľské voľno.

Nástup detí a žiakov do školy po prázdninách
bude 11.1.2021.

                            Termíny ďalších prázdnin:
                      polročné:      1.2.2021 (pondelok)
                      jarné:            1.3.2021 - 5.3.2021
                      veľkonočné:  1.4.2021 - 6.4.2021

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov 
nájdete v sekcii Dokumenty a v sekcii Akcie a podujatia.


- VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI

- ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK  A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA /ŽIAKA PRED NÁSTUPOM DO  ŠKOLY

Predmetné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v zložke DOKUMENTY.Voľné pracovné miesto - PRACOVNÁ PONUKA