ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAMY

Riaditeľstvo školy oznamuje, že polročné
prázdniny sú 1. 2. 2019 (piatok).
Nástup do školy je 4. 2. 2019 (pondelok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sú v termíne
od 25.2.  do 1.3.2019.
Nástup do školy je 4.3.2019 (pondelok).