ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka

email: szszehrianska@pobox.sk

telefón škola: 02/635 320 84

email CŠPP: cspp.zehrianska@gmail.com

Kontakt

OZNAMY

Termíny prázdnin

veľkonočné: 14.4. - 19.4.2022

letné: 1.7. - 2.9.2022

Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31780768

Zoznam tried a pracovníkov školy nájdete TU