ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                 

OZNAMY
pre rodičov a žiakov školy 


Vážení rodičia,

riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že od 8.3.2021 bude pokračovať prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy.
· prevádzka ŠKD a MŠ bude od 7,00 – 16,00
· školský autobus nepôjde
· ak Vaše dieťa nenastúpi do školy, jeho neúčasť bude ospravedlnená, úlohy bude dostávať ako pri chorobe, je potrebné odhlásiť obedy u dodávateľa stravy na t. č. 0911 839 075.
· pri nástupe dieťaťa a žiaka do školy, je potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom zákonného zástupcu a priniesť podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v sekcii Dokumenty.

  

                                                     Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ


                            Termíny  prázdnin:
                     
                     veľkonočné:  1.4.2021 - 6.4.2021
                      letné:            1.7.2021 - 31.8.2021


Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť pomoc našej poradne - psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg  - prostredníctvom SKYPU.
    Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť mailom:             cspp.zehrianska@gmail.com


            - KONZULTAČNÉ HODINY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

- VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
O BEZINFEKČNOSTI

- ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK  A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA /ŽIAKA PRED NÁSTUPOM DO  ŠKOLY

Predmetné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v zložke DOKUMENTY.