ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAM !


Informácie ohľadom špeciálnej materskej školy poskytujeme
 na t.č. 02 63532084.

Žiadosť si môžete stiahnuť v časti Dokumenty.Termíny  prázdnin:
  
                              letné prázdniny:     1.7.2020 - 31.8.2020
  


Voľné pracovné miesta:

Pracovná pozícia: Učiteľ
Nástup: 01.09.2020
Požadované vzdelanie: VŠ II.st. -  pedagogická fakulta
Hrubá mzda : 1000 Eur
Nástup: 01.09.2020

Pracovná pozícia : Vychovávateľ
Požadované vzdelanie:  min.SŠ - pedagogický smer
Hrubá mzda : od 655 Eur
Nástup: 01.09.2020

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent
Požadované vzdelanie:  min.SŠ (pedagogické minimum)
Hrubá mzda: od 655 Eur
Nástup: 01.09.2020


Pracovná pozícia: Psychológ
Požadované vzdelanie:  VŠ II.st.
Hrubá mzda: 1000 Eur
Nástup: 01.09.2020V  prípade záujmu zasielajte prosím Vaše životopisy a motivačné listy  na mailovú adresu školy:  szszehrianska@pobox.sk