ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAMY

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 29.10.2018 udeľuje
žiakom riaditeľské voľno z dôvodu odstavky vody pre rokonštrukciu kuchyne
.
Jesenné prázdniny trvajú od 31.10. do 2.11.2018.
Nástup do školy je 5.11.2018.