ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarné prázdniny trvajú
od 5.3. 2018 do 9.3.2018. Nástup do školy je 12.3.2018
(pondelok).

Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru s nástupom
ihneď logopéda/ku