ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                 

OZNAMY
pre rodičov a žiakov školy

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že do 15.06.2021 príjímame žiadosti  na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka  na školský rok 2021/2022.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je ukončené k 31.05.2021.

                                                     Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ


            Termín letných prázdnin:     1.7.2021 - 31.8.2021        
                                                 
                                Voľné pracovné miesta
Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.9.2021:
  • učiteľ/ka v ŠZŠ
  • učiteľ/ka v ŠMŠ
  • vychovávateľ/ka
  • pedagogický/á asistent/ka
  • logopéd/ka                                                                         
Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.
Plat je určený podľa platových taríf PZ a OZ  a započítanej praxe.