ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAM

Riaditeľstvo školy žiada všetkých zákonných zástupcov žiakov,
aby v prípade neprítomnosti svojich detí na vyučovaní,  dôsledne odhlasovali obedy u  dodávateľa stravy. V opačnom prípade budete doplácať plnú cenu obedov.Termíny  prázdnin:

   vianočné: 23.12.2019 - 7.1.2020
    polročné:  3.1.2020
    jarné:  17.2. - 21.2.2020
    veľkonočné: 9.4.- 14.4.2020