ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
email CŠPP: cspp.zehrianska@gmail.com

                 

OZNAMY            Termín letných prázdnin:     1.7.2021 - 31.8.2021        
                                                 
                                Voľné pracovné miesta
Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.9.2021:
  • učiteľ/ka v ŠZŠ
  • učiteľ/ka v ŠMŠ
  • vychovávateľ/ka
  • pedagogický/á asistent/ka
  • logopéd/ka                                                                         
Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.
Plat je určený podľa platových taríf PZ a OZ  a započítanej praxe.

Oznam
Z dôvodu čerpania dovoleniek v období od 12.07.2021 do 20.08.2021 bude  CŠPP zatvorené.