ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                 

OZNAMY
pre rodičov a žiakov školy


Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že do 15.06.2021 príjímame žiadosti  na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka  na školský rok 2021/2022.

Rodičia, ktorí majú záujem podať prihlášku do MŠ, nech sa obrátia na riaditeľstvo školy telefonicky, resp. mailom.


Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že od 3.5.2021 je ranný klub pre žiakov školy od 7,15.  Škola sa  pre ostatných žiakov otvára o 7,45; vyučovanie začína o 8,00. Štvrtá vyučovacia hodina končí o 11,35 a piata o 12,30 hod.

                                                     Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ


               Termín letných prázdnin:     1.7.2021 - 31.8.2021        
                    
                             
Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť pomoc našej poradne - psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg  - prostredníctvom SKYPU.
    Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť mailom:             cspp.zehrianska@gmail.com


            - KONZULTAČNÉ HODINY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

- VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
O BEZINFEKČNOSTI

- ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK  A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA /ŽIAKA PRED NÁSTUPOM DO  ŠKOLY

Predmetné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v zložke DOKUMENTY.