ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAMY

Riaditeľstvo školy oznamuje, že letné prázdniny trvajú od 2.7. 2018 do 31. 8.2018. Nástup do školy je 3.9. 2018 (pondelok).


Zoznam pomôcok pre nový šk. r. nájdete v časti dokumenty.

Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru:
  • učiteľku do ŠMŠ a vychovávateľku do ŠZŠ s nástupom od 1.9.2018. Minimálna mzda je 595,50 €. Výška platu závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe;
  • pracovníčku na vydávanie stravy - polovičný úväzok, nutný zdravotný preukaz a hygienické minimum.        Mzda 250,00 €.