ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                  

OZNAM
pre rodičov a žiakov školy !

Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú 
žiaci II.stupňa 
na dištančné vzdelávanie.
Dištančná forma výučby bude trvať do 27.11.2020.


Zmena termínu jesenných prázdnin !

Podľa najnovších informácií  MO SR  budú jesenné prázdniny
30.10.- 2.11. 2020 (piatok a pondelok)
a
6.11. a 9.11.2020 (piatok a pondelok).

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.


Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov 
nájdete v sekcii Dokumenty a v sekcii Akcie a podujatia.


- VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI

- ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK  A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA /ŽIAKA PRED NÁSTUPOM DO  ŠKOLY

Predmetné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v zložke DOKUMENTY.Voľné pracovné miesto - PRACOVNÁ PONUKA