ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247
                  

OZNAMY

Riaditeľstvo školy oznamuje, že letné prázdniny trvajú od 2.7. 2018 do 31. 8.2018. Nástup do školy je 3.9. 2018 (pondelok).

Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru:
  • učiteľku do ŠMŠ a vychovávateľku do ŠZŠ s nástupom od 1.9.2018. Minimálna mzda je 595,50 €. Výška platu závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe;
  • pracovníčku na vydávanie stravy - polovičný úväzok, nutný zdravotný preukaz a hygienické minimum.        Mzda 250,00 €.