ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka

email: szszehrianska@pobox.sk

telefón škola: 02/635 320 84

email CŠPP: cspp.zehrianska@gmail.com

Kontakt

OZNAMY

Od 13. 12. 2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ŠZŠ.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú, že svoje dieťa ospravedlnia z vyučovania, si odhlásia obedy u dodávateľa stravy.

Termíny prázdnin:

vianočné: 20.12.2021 - 7.1.2022

polročné: 4.2.2022

jarné: 28.2. - 4.3.2022

veľkonočné: 14.4. - 19.4.2022

letné: 1.7. - 2.9.2022

Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď:

    • logopéd/ka

Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.

Plat je určený podľa platových taríf PZ a OZ a započítanej praxe.


Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31780768

Zoznam tried a pracovníkov školy nájdete TU