ŠZŠ s MŠ sa nachádza na konci najväčšieho bratislavského sídliska v Petržalke na Žehrianskej ulici v blízkosti Chorvátskeho ramena a Petržalskej hrádze. Škola poskytuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu.

Kontakt

Žehrianska 2980/9, 851 07 Bratislava - Petržalka
telefón škola: 02/635 320 84
telefón CŠPP: 0917 348 247

                  


OZNAMY
pre rodičov a žiakov školy 


Dištančné vzdelávanie pre deti a žiakov pokračuje naďalej aj v týždni od 25.1.2021.


                            Termíny ďalších prázdnin:
                      polročné:      zrušené
                      jarné:            1.3.2021 - 5.3.2021
                      veľkonočné:  1.4.2021 - 6.4.2021


Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť pomoc našej poradne - psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg  - prostredníctvom SKYPU.
    Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť mailom:             cspp.zehrianska@gmail.com


Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov 
nájdete v sekcii Dokumenty a v sekcii Akcie a podujatia.


- VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI

- ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK  A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA /ŽIAKA PRED NÁSTUPOM DO  ŠKOLY

Predmetné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v zložke DOKUMENTY.