ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Apr 23, 2015 6:43:7 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Αρχικά, το περασμένο καλοκαίρι ο π. Υφυπουργός Παιδείας κ. Κουκοδήμος δήλωσε ότι στο Νηπιαγωγείο “τα παιδιά, ούτως ή άλλως, δε μαθαίνουν κάτι. Βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα, παίζουν παιχνίδια, ζωγραφίζουν κλπ.»[1], δήλωση που επέφερε δικαίως τον πανελλαδικό ξεσηκωμό των Νηπιαγωγών και την οποία στη συνέχεια αναγκάστηκε να ανακαλέσει, αναφέροντας σε άλλη δήλωση ότι «Η αναφορά μου στις δραστηριότητες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σαφώς και δεν αφορούσε τους συναδέλφους νηπιαγωγούς, των οποίων το έργο τιμώ και δεν υποτιμώ...»[2].

Και τώρα στις 19/4/15 ο δημοσιογράφος Μανώλης Αναγνωστάκης στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά http://www.megatv.com/megask/default.asp [στο 7.30΄] αναφερόμενος στο θέμα της τοποθέτησης των νέων περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης απαξίωσε το διορισμό Νηπιαγωγού (ΠΕ60) στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«..εδώ υπάρχουν Νηπιαγωγοί οι οποίοι έγιναν διευθυντές!...Πώς θα γίνει κάποιος διευθυντής σε μια θέση να αξιολογεί όλη την παιδεία και να κατευθύνει... Νηπιαγωγοί οι οποίοι δεν έχουν διοικήσει...»

Προφανώς ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έμεινε έκπληκτος από το γεγονός! Ήρθε η συντέλεια της εκπαίδευσης επειδή μία Νηπιαγωγός έγινε περιφερειακός διευθυντής!! Η λεπτομερής δημοσιογραφική του έρευνα για το θέμα έχει αδιάσειστα στοιχεία: ότι είναι αδύνατον να διοικεί και να κατευθύνει ένας Νηπιαγωγός που δεν έχει διοικήσει!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος επιτίθεται κατά των Νηπιαγωγών. Πριν λίγα χρόνια είχε προβάλλει αστήρικτες κατηγορίες με τίτλο «νηπιαγωγεία κολαστήρια - νηπιαγωγοί βασανιστές» στοχοποιώντας νηπιαγωγείο στο Αιγάλεω. Φυσικά αποδείχτηκε πως οι κατηγορίες ήταν έωλες και το ρεπορτάζ δεν βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα, αλλά σε φανταστικές ιστορίες με σκοπό όχι την αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά τον εντυπωσιασμό του κοινού ακόμα κι αν παρουσιάζεται μια στρεβλή και παραποιημένη εικόνα.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Σε άλλες συνθήκες δεν θα είχε καμία αξία να ασχοληθούμε με δημοσιογράφους που έχουν σοβαρό έλλειμμα παιδείας και δημοσιογραφικής αξιοπιστίας τουλάχιστον, ως προς την παράμετρο της άγνοιας ή/και της ελλιπούς ενημέρωσης.

Επειδή όμως ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Παραθέτουμε αποσπάσματα της νομοθεσίας έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη δημοσιογραφική έρευνα του κ. Αναγνωστάκη αλλά και όλους αυτούς που συμφωνούν με τις απόψεις του.

ΠΔ 200/98

Σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98 τα νηπιαγωγεία λειτουργούν διοικητικά ως αυτόνομες μονάδες, έχουν τη δική τους σχολική περιφέρεια, βιβλία – έντυπα – αρχείο, ημερήσιο και αναλυτικό πρόγραµµα, Σύλλογο διδασκόντων και Προϊσταμένους.

Ν1566/85

Σύμφωνα με τον Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985), αρ. 12, παρ. 6, «Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα». Η πλήρης άσκηση των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων γίνεται χωρίς μείωση του διδακτικού τους ωραρίου, όπως συμβαίνει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ή καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης.

Πιο συγκεκριμένα η/ο Προϊσταμένη/ος του Νηπιαγωγείου είναι υπεύθυνη/ος:

1. Για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης

2. Τις εγγραφές – μετεγγραφές νηπίων Α και Β ηλικίας

3. Την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Νηπιαγωγείου

4. Την τήρηση των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, Ημερολόγιο λειτουργίας Νηπιαγωγείου - Σχολικής ζωής κ. ά.)

5. Τη σύνταξη των απογραφικών δελτίων, τη συμπλήρωσή τους και την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των στατιστικών στοιχείων και όσων άλλων ζητούνται από αυτές

6. Την κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας

7. Την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του αρ. 7 του Ν 3848/2010 για την καταγραφή, την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα και όποτε επέλθει μεταβολή, την επικαιροποίηση στοιχείων όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

8. Τη χορήγηση των αδειών στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν 3528/2007, όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκ παίδευσης, αρμοδιότητα που προστέθηκε με την υπ. αρ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

9. Για τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη Σχολική επιτροπή (οικονομική διαχείριση, επισκευές διδακτηρίου κ.ά.),το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (ΦΕΚ τ.318 25/2/11), το Σχολικό Συμβούλιο και άλλους φορείς της εκπαίδευσης

10. Για τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82

[1] Ανάκτηση από:

http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%AE-%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC#ixzz3Xs0uRa36

[2] Ανάκτηση από:

http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%86%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF