ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Apr 22, 2020 3:22:19 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

www.nipiagogoi.gr

22/4/2020

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ :

  • · ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

  • · ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

  • · ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  • · ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

  • · ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

  • · ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  • · ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΟΜΩΣ εν μέσω πανδημίας, με κλειστά σχολεία και με ανθρώπους που καταρρέουν οικονομικά και ψυχολογικά και παρά την αντίθεση Συλλόγων Εκπαιδευτικών, της ΔΟΕ και της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών[1] η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως αποφάσισε ΟΧΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ αλλά (εκτός των άλλων αντιεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ) και την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων στο Νηπιαγωγείο όπως Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική κ.ά. καταπατώντας τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Νηπιαγωγείου, που είναι η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού με μεικτές ηλικίες παιδιών και οργάνωσης της διδασκαλίας σε κέντρα ενδιαφέροντος υπό την μορφή σχεδίων εργασίας, project και διαθεματικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικά:

· Η πρόθεση κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε διδακτικά αντικείμενα-ενότητες (σήμερα εισαγωγή Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, αύριο ίσως κουδούνι - θρανίο - βιβλίο), δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, ενώ έχει σκοπό να εισαγάγει τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα.

· Η προσπάθεια αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων λογικών αλλά και ιδιωτικών οικονομικών πιέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων (όπου το παιδί αποτελεί προϊόν- πελάτη) και τα πάντα μπαίνουν υπό το πρίσμα των μετρήσεων, μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης -αυτό του νηπιαγωγείου- και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα που καθορίζονται και από το χρόνο.

· Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Το αναλυτικό του πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο σε επιμέρους κατευθύνσεις προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας & Έκφρασης (Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Δραματική Τέχνη) και Πληροφορικής, τα οποία δεν νοούνται ως ξεχωριστά «μαθήματα»[2], αλλά αποτελούν άξονες οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προτεραιότητες στοχοθεσίας που θέτει ο/η νηπιαγωγός[3]. Στον ίδιο τον τίτλο του αναλυτικού προγράμματος (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), η λέξη «ενιαίο» δηλώνει ότι τα προγράμματα σπουδών που προτείνονται δεν αποτελούν διακριτά διδακτικά αντικείμενα που θα διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

· Η φυσική αγωγή υπάρχει ήδη στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) του νηπιαγωγείου και πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται από τις νηπιαγωγούς, κατάλληλες για τα νήπια 4-6 ετών. Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής για το νηπιαγωγείο εντάσσονται στην κατεύθυνση «Παιδί Δημιουργία και Έκφραση» και στοχεύουν τα παιδιά να αποκτήσουν: Έλεγχο και συνείδηση του σώματός τους και των δυνατοτήτων του - Αντίληψη της ποιότητας της κίνησης - Κινητικές δεξιότητες - Αντίληψη του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται και της κίνησής τους σε σχέση με τους άλλους. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος και ένα πολύ ισχυρό μέσο για τον/την νηπιαγωγό για την επίτευξη της ολόπλευρης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του μικρού παιδιού. Είναι ενταγμένη στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική του νηπιαγωγείου, γιατί ευνοεί την ενεργητική μάθηση και την οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλου παιδαγωγικού παιχνιδιού. Κι επειδή, τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, η κίνηση και κατ` επέκταση η φυσική αγωγή αποτελεί ένα μέσο για την εκμάθηση πολύ σημαντικών εννοιών που το παιδί χρειάζεται να κατακτήσει στην ηλικία αυτή (αμφιπλευρικότητα, έννοιες χώρου, μαθηματικές έννοιες, έννοιες διάκρισης κλπ.).

· Η εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικών) στο νηπιαγωγείο, δηλ. η έμφαση στην ενσωμάτωση σχολικών μαθήματων στο νηπιαγωγείο λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης του παιδιού της ηλικίας αυτής αφού διαταράσσει τη ροή ενός ελεύθερου και ευέλικτα δομημένου προγράμματος και των οργανωμένων δραστηριοτήτων που επιλέγει η/ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ανάγκες της ευρύτερης ή των επιμέρους ομάδων. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παρέμβασης είναι αμφιλεγόμενα για τα δίγλωσσα παιδιά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ η πράξη έχει δείξει ότι πολύ λίγα έχει να προσφέρει σε σχέση με άλλες γλωσσικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξη του. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτή η επιμονή στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγείο τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας έχει πολύ υψηλό ποσοστό γλωσσομάθειας πανευρωπαϊκά;

· Αποτελεί γεγονός πως η κατάτμηση του Α.Π. σε διδακτικά αντικείμενα βοηθάει στην μέτρηση επιδόσεων των μαθητών και την κατάταξη σχολείων έτσι ώστε μπορέσει να εφαρμοσθεί η αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση με μετρήσιμα κριτήρια των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Όσο οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε με ίδια μέσα, άπειρες ώρες δουλειάς και αίσθημα ευθύνης να στηρίξουμε το Δημόσιο Σχολείο και τους μαθητές μας εν μέσω πανδημίας, κάποιοι ανερυθρίαστα βρίσκουν την χρυσή ευκαιρία που έψαχναν τόσο καιρό για να αποδομήσουν το Δημόσιο Σχολείο και να ικανοποιήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Συνάδελφοι, παλεύουμε δίπλα στους μαθητές μας για ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΩΝ ΟΛΩΝ, ΤΩΝ ΙΣΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ.

[1] http://doe.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4-%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4-%ce%bf-%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7-2/